Asumisen tulevaisuuden vallankaappaus 24.10.2019

24.10.2019 klo 8:30-12 - Jaakonkatu 2, Vantaa; Vantaankosken juna-asemalta 5 minuutin kävelymatka. Sijaitsee B-vyöhykkeellä.

Tieto on valtaa myös asumisen tulevaisuudessa. Kaapataan valta yhdessä! Asumisen ja rakentamisen tulevaisuuteen toivotaan valoisampaa näkymää laadun suhteen. Rakentamisen ongelmiin on löydettävä yhteinen ratkaisu. Nauti veloituksettoman seminaarin yhteydessä ilmainen aamiainen!

Kuinka vastata toimialan haasteisiin?

Tällaisen hankkeen onnistumisen kannalta on löydettävä yhteinen näkemys suunnitteluun, toteutukseen, ja ylläpitoon. Keräsimme motivoituneen, näkemyksellisen ja sitoutuneen asiantuntijaryhmän. Kukin osa-alueen edustaja kertoo nykyisen toimintamallin ja tuo esiin ongelmia ja ratkaisumahdollisuuksia.

Business Finlandin hankkeessa yritetään etsiä kaikilta osapuolilta laadukkaaseen luovutukseen tähtäävä minimi standardi ja yhtenäinen luovutusaineisto. Toisaalta pyrkimyksenä on systemaattinen ja samanlainen helposti ylläpidettävä kirjaamistapa läpi rakennuksen elinkaaren. Tähän liittyy oleellisena osana tiedonkeruun vakiointi suunnittelun, toteutuksen sekä huolto-ohjelman ajalta. Tavoitteena automaattinen vienti ja ylläpitoa tukevaa standardi.

ASIANTUNTIJASEMINAARI

 

Hyvän laadun perustan työkalut

Jaana Matilainen, Rakennustieto Oy

Korjausrakentamisen suunnittelu Lean -mallilla

Timo Mikael Sivula, Granlund Consulting Oy

Maailman ensimmäinen paikannusjärjestelmällä varustettu hotelli

Hannu Holma, SSA Group Oy

Laadukkaaseen luovuttamiseen tähtäävä minimidokumentaatio

Samuli Suomala, Kotopro Oy

Miksi Kotopro on mukana hankkeessa?

Rakentamisen ekosysteemit ja uudet tiedonkeräämis- ja jakamisalustat parantavat rakentamisen laatua, luovat läpinäkyvyyttä ja antavat mahdollisuudet aivan uudenlaiseen asukaskokemukseen. Kotopro on mukana Business Finlandin ASTU -Asumisen tulevaisuus -hankkeessa tiedonkeräämis- ja jakamisratkaisuillaan. Hanke systematisoi ja vakioi työmaalla tapahtuvan lattiatason dokumentoinnin palvelemaan, ei pelkästään laatua, laadun kehittämistä ja läpinäkyvyyttä vaan tulevaa koko rakennuksen elinkaarta.

Kotoprohon dokumentoidaan päivittäin 20 000 valokuvaa ja 100 000 merkintää. On luontevaa, että tämä kaikkien sitoutunut dokumentointi, myös alihankintaverkoston tekemisen dokumentointi valjastetaan palvelemaan koko rakennuksen elinkaarta niin, että tietoa on helppo löytää, ylläpitää ja jakaa elinkaaren aikana eri palveluntarjoajille ja asukkaille.

Kiinteistöjen monikymmenvuotiseen elinkaareen liittyy paljon tietoa, jota ei tallenneta järjestelmällisesti eri toimijoiden saataville. Aina rakennuksen suunnittelusta lähtien kiinteistöön liittyvä tieto ja siihen tulevat muutokset ovat usein erillisten toimijoiden omissa järjestelmissä hajallaan ja erilaiseen muotoon tallennettuna.

Business Finlandin ohjaama ryhmähanke Asumisen Tulevaisuus (ASTU) lähtee ratkomaan kiinteistöihin liittyvien vuorovaikutusverkostojen johtamisen automatisointia Kotopron avulla. Kotopron järjestelmään voidaan tallentaa yhtenevässä muodossa kaikki kiinteistöön liittyvä tieto.