Terveydenhuolto, sosiaali- ja hyvinvointipalvelut

Miksi kirjoittaa, kun voit tuottaa tekstin puhumalla? Kotopron avulla pidät myös yhteyttä ja jaat tietoa muille potilaan kanssa työskenteleville tahoille ajantasaisesti.

Etävastaanotto Kotoprolla - Pidä yhteyttä ja hoida asiakkaita. Videovastaanotto korvauksetta kesäkuu 2020 loppuun! Kerrankin oikeasti helppokäyttöinen sovellus sosiaali- ja terveysalalle

Tuotamme sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin mobiilityökaluja, jotka helpottavat alan ammattilaisten jokapäiväistä työtä. Toisin, kuin monet sähköiset järjestelmät, Kotopro on helppo ottaa käyttöön ja käyttää.

Kännykkäkuvat, videot ja tekstit tallentuvat paikan päällä suoraan oikeaan asiakirjaan ja tekstin voi tuottaa puhumalla. Tieto on pilvipalvelussa kaikkien haluttujen osapuolten nähtävissä ajantasaisesti.

Kunta-asiakkaille ja viranomaisisille olemme kehittäneet sahköisen valvontatyökalun, jonka avulla valvova viranomainen voi valvoa ja pitää yhteyttä alueella toimiviin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin ajantasaisesti.

Valviran rekisteriin kirjattu järjestelmä

Kotopro on kirjattu Valviran sähköisten palvelujen rekisteriin ja käsittelee henkilötietoja voimassaolevien tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Lue lisää Kotopron hyödyistä eri alan ammattilaisille

Kunnat ja viranomaiset:

Kunta-asiakkaille ja viranomaisisille olemme kehittäneet sahköisen valvontatyökalun, jonka avulla valvova viranomainen voi valvoa ja pitää yhteyttä alueella toimiviin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköihin ajantasaisesti.

Valvontatyökalu yrityksille:

Yksityinen sosiaali- ja terveydenhuollon yritys tai toimija voi itse ottaa käyttöön valvontatyökalun, jonka voi antaa käyttöön valvovalle viranomaiselle. Yritys voi tehdä hoitotyöstä ”läpinäkyvää” ja osoittaa valvovalle viranomaiselle, että toiminta on laadukasta ja lakisääteiset vastuut toteutuvat.
Kotopron kautta voit helposti päivittää omavalvontasuunnitelmaan tehdyt muutokset, voit ylläpitää työntekijärekisteriä ja tehdä epäkohtailmoitukset.

Fysioterapia

Työterveyshuolto

Psykoterapia ja muut terapiamuodot

Kotisairaanhoito, kotipalvelu, perhetyö, lastensuojelu tai muu asiakkaan kotona tehtävä työ

Personal training, urheiluvalmennus ja huippu-urheilu

Hierojat

Kauneudenhoitoala

Kotopro on jo 50 000 ammattilaisen valinta

Haluatko poistaa rutiininomaisia työvaiheita ja helpottaa raportointia?

Varaa ilmainen verkkoesittely