Kuvalliset tarkastus-, huolto- ja käyntiraportit valmistuvat käynnin yhteydessä

Puhu, kuvaa ja jaa kylpyhuone-, keittiö-, putki- ja kattoremontin eri vaiheet

Kotopro on kiinteistön ja kiinteistön omistajan omistama ja hallinnoima palvelu. Kotoprolla voit valtuuttaa ja velvoittaa toimijat dokumentoimaan työnsä. Kiinteistön kaikki dokumentit ovat yhdessä paikassa ja kaikkien osapuolten helposti saatavilla.

Tarkastus-, huolto- tai käyntiraportti syntyy paikan päällä, tieto on kerralla oikeassa paikassa ja kaikkien osapuolten nähtävissä.

Koko kiinteistön manageerauksen ansaintamalli on läpinäkyvä ja ajantasainen dokumentointi. Mikäli huoltokäyntiä ei ole dokumentoitu, sitä ei ole tehty. Tämä on tuttu toimintamalli teollisuudesta.

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi!

Kotopron käyttö on helppoa ja aikaa sekä vaivaa säästävää. Kokeile nyt!

Forenomilla on aina ajantasaiset tiedot asunnoista: niiden kalusteista ja laitteista sekä rikkoontumisista ja kulumisesta. Epäselvissä tapauksissa ei tarvitse tukeutua muistitietoon, vaan kuvallinen dokumentointi kertoo aina asioiden oikean tilan. Kotopro -mobiili dokumentointijärjestelmä joustaa ja skaalautuu mitä erilaisimpiin dokumentointitarpeisiin.
Lisätyötilauksen teko voidaan tehdä paikalla kokoaan valmiiksi digitaalista allekirjoitusta myöten. Työ on heti asianosaisten nähtävillä ja tulostettavissa PDF-muodossa. Tilauksen paperitöitä ei tarvitse jättää toimistolla tehtäväksi.

Ovatko suunnitelmat, kulutuslukemat ja huoltokirja taas hukassa?- Tallenna tekniset asiakirjat yhteen paikkaan, edellytä muidenkin tallentavan.
- KH-kortin mukainen kiinteistöjen kunnossapitoselvityslomake palvelee kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelman tekemistä ja ylläpitämistä (PTS).
- Asuntotarkastusten dokumentointi
- Kirjaa kulutuslukemat ja huoltodokumentointi paikan päällä kerralla oikeaan paikkaan
- Huoneistoremonttien dokumentointi on yhtenäistä ja asukkaan ja taloyhtiön roolit ja vastuut ovat selkeät.
- Kiinteistöremonttien tekeminen edellyttää kuvallista ja ajantasaista dokumentointia. Urakkasopimuksiin kirjataan ”tässä hankkeessa edellytetään kuvallista ja ajantasaista dokumentointia, joka ei aiheuta kustannuksia tekijälle, mutta on maksuerien maksamisen edellytys”
- Palveluntuottaja on helppo kilpailuttaa ja palvelun tuottamista on helppo seurata, koska huoltokäynnit, kiinteistökierrokset ja korjaukset kirjataan kuvin ja tekstein Kotopro-järjestelmään.

Malleja tuotoksista – pdf tulosteista ja toiminnasta

Dokumentoi ja arkistoi

 • Hallinnoi remonttia, vaadi asennusdokumentit, kännykkä riittää
  • Myyntimateriaalin voi koostaa suoraan kohteessa
   • Huoneistojen tekninen varustelu voidaan taltioida kuvin
    • Kotopro on taloyhtiön teknisen dokumentaation arkisto
     • Aika-, paikka- ja tekijäleima todentavat tapahtumat