Integritetspolicy

Vi på Kotopro värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetsförklaring för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter som en del av Kotopros tjänster och marknadsföring. Vår integritetspolicy har upprättats i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförording (GDPR).

Sekretesspolicy
Sekretessförklaringen gäller registrerade och tillagda användare av Kotopro-tjänsten, besökare på vår webbplats och personer vars personliga information har samlats in från andra källor.

Informationen vi samlar in:
Användarkontot innehåller information som namn, e-postadress, lösenord, profilbild och den organisation du är användare av, samt annan information som du kan lägga till ditt användarkonto.
Faktureringsinformation, kontraktsinformation och annan information och inställningar för din organisation.
Automatisk insamlad information som vi får när du använder våra tjänster, till exempel enheter du använder, webbläsare, IP-adresser, såväl som aktivitetsloggar och information om användningsaktiviteter.
Kontaktinformation som vi kan samla in från offentliga källor eller våra partners, eller som du tillhandahåller oss i andra sammanhang.
E-postmeddelanden och annan kommunikation när du är i kontakt med oss, samt ytterligare relaterad information såsom tidsstämplar och anteckningar.

Vi använder informationen till:
Att tillhandahålla tjänsten i enlighet med användarvillkoren och avtalet.
Att tillhandahålla kundservice, support och utbildning.
För kommunikation och information i tjänsten.
För försäljning och marknadsföring av tjänster.
För serviceutveckling, felsökning och användningsanalys.
Implementering av säkerhet.
Utlämnande av information till tredje part.
Webbplatsidentifierare för besökare på vår webbplats, så som deras IP-adress och unika cookies. De kan överlämnas till våra betrodda partners i syfte att rikta in och mäta onlineannonsering.
När du använder tjänsten kommer en del av dina användarkontouppgifter, till exempel ditt namn och e-postadress, att delas med administratörerna i din organisation, och även med andra användare och organisationer av tjänsten, när innehållet du använder delas mellan flera deltagare.

Dataöverföring utanför EU / EES
Vi använder underleverantörer och partners som behandlar uppgifterna på våra vägnar för att tillhandahålla tjänsten, vilket gör att personuppgifter kan överföras till de länder där informationen behandlas. Personuppgifter kan också överföras utanför EU / EES. Alla våra partners uppfyller GDPR-kraven för dataöverföringar utanför EU / EES.

Rättsliga grunder för användningen av uppgifterna
Du äger rät attt ha insyn i de personuppgifter som Kotopro har registrerat om dig enligt gällande lagstiftning. Du har enligt lag rätt att när som helst begära att få dessa uppgifter skickade till dig utan kostnad.

Uppgifterna skall lämnas/skickas till dig på ett säkert sätt. Om den registrerade lämnar sin begäran på elektronisk väg, och förutsatt att den registrerade inte anger önskemål om annat, skall informationen lämnas i en vanlig elektronisk form.

Du äger också rätt att när som helst be oss radera eller rätta dina personuppgifter, förutsatt att vi inte har lagstadgad skyldighet att lagra dessa eller har andra förpliktelser.

Du kan när som helst återkalla det tillstånd du givit oss. Tillstånden hittar du på Min sida.

För det fall du skulle uppleva att dina personuppgifter inte behandlas i överensstämmelse med denna sekretessförklaring äger du rätt att klaga hos

Datalagringsperiod
Som en allmän regel kommer data att lagras så länge de rättsliga grunderna för behandling av uppgifterna för detta ändamål förblir i kraft. Vi raderar regelbundet information som inte längre är nödvändig.

Du har rätt att:
Begära tillgång till personuppgifter om dig och rätten att begära rättelse eller radering av sådana uppgifter.
Begära eller begränsa behandlingen och rätten att överföra data från ett system till ett annat.
Avbryter samtycke-baserad databehandling.
Skicka ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Bearbetning av data när vi inte har samlat in informationen
Innehåll du lägger till, till exempel textanteckningar, bilder och bilagor, och allt annat innehåll du lägger till när du använder tjänsten, vars syften och medel inte definieras av oss, kommer att behandlas som personlig information i enlighet med GDPR. I detta fall ligger dataregistreringsansvaret hos den organisation som lagt till eller är ägare till innehållet i tjänsten. Villkoren för behandling av denna information definieras i villkoren i avtalet mellan Kotopro och kunden, liksom i de särskilda villkoren för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation till dataregistreringsansvarig
Kotopro Oy
Jaakkogatan 2, 01620 Vanda, Finland
support@kotopro.com

Lataa esimerkkiraportti

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster

Lataa opas napista

Täytä yhteystietosi ladataksesi esimerkkiraportin.
  • Hidden
    Kotopro käyttää rekisteritietoja markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisätietoja rekisteristä ja tietojen käytöstä saat tietosuojaselosteestamme: tietosuojaseloste
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.