Mobildokumentation

Spara tid och skapa fördelar - oberoende av plats och tillfälle

Array

Fördelar med mobildokumentation

Kotopro underlättar vardagen

Med Kotopro sköter du om all dokumentation lätt och enkelt medan du jobbar. Du kan, utan extra avgift, ge alla behöriga parter befogenhet att sköta om dokumenteringen och rätt att granska dokumenten. Alla dokument och rapporter hålls samlade på ett och samma ställe, vilket gör det enkelt för ledningen och dina kunder att på avstånd följa med hur arbetet framskrider.

Kotopro sparar tid

Diktera in dina observationer och komplettera med att skriva in text. Använd raportmallen för att spara video utan att behöva lägga till extra bilagor. Det planerade arbetet framskrider enligt den utsatta tidtabellen då alla dokument kan delas i realtid och kvitteras med elektronisk underskrift.

Kotopro förbättrar arbetets kvalitet

Öka kvaliteten med hjälp av systematisk dokumentering. Dessutom ökar du kundbelåtenhet samtidigt. Läs mer om hur Kotopro kan förbättra arbetets kvalitet inom din egen bransch.

Kotopro kan anpassas så gott som till alla branscher och underlättar slutanvändarens, ledningens och kundens vardag. Här har du för en gångs skull en lättanvänd applikation!