Kotopro on monipuolinen pilvipohjainen tiedonkeruu- ja mobiilidokumentointijärjestelmä

Kotopro on kuin WhatsApp, sitä on helppo käyttää ja sillä on helppo muodostaa ryhmiä, kuitenkin sillä erolla, että tiedot jäsentyvät automaattisesti rakenteelliseen tietomalliin  jälkeenpäin löydettäväksi ja edelleen rikastettavaksi. Kehitystämme ohjaa intohimo ratkaista lattiatason tiedonkeruu maailman helpoimmalla tavalla

Laitteet ja ohjelmisto

Laitteet

• Kotopro toimii älykännykällä ja padilla, joissa on nettiyhteys sekä tietokoneella.

• Kotopro ei ole laiteriippuvainen. Se toimii yhtä hyvin niin Android- kuin Apple-laitteillakin.

Pilvipalvelu

• Kotopro on pilvipalvelu. Ohjelmaa ei ladata omalle laitteelle, vaan se on internet-selainpohjainen. Se on aina ajan tasalla, päivityksistä käyttäjän ei tarvitse huolehtia.

Kuvien, tekstin ja videon tallentaminen

Kuvaaminen ja kuvien lataaminen

• Kuva otetaan mobiililaitteella ja kuva menee automaattisesti oikeaan kohtaan dokumentissa.

• Kotoprohon voidaan myös ladata kuvia tietokoneelta. Kuva voidaan lisätä myös raahaamalla.

Kuvaan piirtäminen

• Kuvaan voidaan piirtää tarkentavia merkintöjä.

Kuvaan paikkatiedot

• Kuvan sijaintitiedoista voidaan avata karttanäkymä.

Videon kuvaaminen

• Kotoprohon voidaan tallentaa myös videota. Sekin menee automaattisesti omaan kohtaan dokumentilla.

Puhe tekstiksi

• Kotopro muuntaa puheen tekstiksi. Käyttäjä painaa vain mikrofonikuvaketta tekstikentän vieressä ja alat vain sanella. Kirjoitusvirheet on helppo myöhemmin korjata käsin.

Dokumentit ja raporttipohjat

Dokumenttipankki

•Kotoprohon voidaan ladata piirustuksia ja muita tiedostoja. Esim. Pdf, Word, Exel ja monet muut yleiset dokumenttimuodot ovat tuettuja.

• Käyttöohjeet, sertifikaatit, tuoteselosteet, maaperätutkimukset, sähkösuunnitelmat ym. löytyvät samasta paikasta, Kotoprosta.

Valmiita, muunneltavia raporttipohjia

• Kotoprossa on valmiita raporttipohjia eri toimialoille. Niitä voidaan helposti muokata yrityksen tarpeiden mukaisiksi.

Oman raporttipohjan teko

• Kotoprossa voi tehdä helposti ihan omia, yrityksen käyttöön räätälöityjä raporttipohjia.

Yrityksen oma logo raporttiin

• Raporttipohjiin voidaan ladata yrityksen oma logo. Näin raportti on yrityksen ilmeen mukainen.

Vuorovaikutteisuus

Käyttöoikeuksien jakaminen

• Pääkäyttäjä voi jakaa käyttö- ja katsomisoikeuksia asiaan liittyville osapuolille.

• Oikeuden voi antaa koko dokumentaatioon tai vain rajattuun osaan aineistoa. Oikeuden voi antaa myös aikarajoitettuna.

Valtuutus alihankkijalle

• Käyttäjä voi valtuuttaa alihankkijan täyttämään halutun raportin ja sen täyttäminen voi olla ehtona työn maksamiselle.

Sähköposti-ilmoitus

• Toimeksianto ja tiedoksi-viesti voidaan lähettää asianomaisille ilmoita-linkin avulla.

Digitaalinen allekirjoitus

• Dokumentti voidaan allekirjoittaa digitaalisesti mobiililaitteella. Esim. työn vastaanotto, lisätilauksen hyväksyminen ym. Allekirjoitus menee oikeaan kohtaan dokumenttia.

Kuittaus työn valmistumisesta

• Kotoprolla voidaan antaa tehtävä tai tehdä työtilaus. Tekijä dokumentoi työn ja ilmoittaa valmistumisesta tilaajalle.

Dokumentin tallennus ja tulostus

PDF:n tuottaminen ja tulostaminen

• Kaikista raporteista voidaan tehdä tulostusvalmis PDF tai se voidaan lähettää tiedostona sähköpostilla.

Aluehallintoviraston hyväksymä TR-mittauspäiväkirja

• Kotopro tuottaa automaattisesti aluehallintoviraston hyväksymän TR-loppuraportin. Se valmistuu automaattisesti käyttäjän työmaakierroksen aikana. Korjauskehoitus voidaan antaa asianomaiselle ja hän kuittaa tehtävän tehdyksi.

Muokkausversiot ja ajankohdat tallennettuna

• Dokumentin eri muokkausversiot on Kotoprossa tallennettuna. Samoin nähdään kuka on dokumenttia muokannut.  

Tietoturva

Dokumenttien eri versiot säilyvät

• Dokumenttien kaikki versiot säilyvät ja niihin voidaan myöhemmin palata. Muutoksen tekijän nimi ja muutosaika tallentuvat lokitietoihin.

GDPR

• Kotopro täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n vaatimukset. 

 

Laske, kuinka paljon rakennusalan yritys voi parantaa tulosta

Kokeile laskuria

Lataa esimerkkiraportti

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster

Lataa opas napista

Täytä yhteystietosi ladataksesi esimerkkiraportin.
    Kotopro käyttää rekisteritietoja markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisätietoja rekisteristä ja tietojen käytöstä saat tietosuojaselosteestamme: tietosuojaseloste
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.