Tuore selvitys: Nämä neljä yleisintä rakennusalan haastetta ratkeavat dokumentoinnilla

Normaalisti rakennushankkeiden kate on Suomessa noin viisi prosenttia. Business Finlandin ASTU-Asumisen tulevaisuus -hankkeen tuoreen selvityksen mukaan laadukkaalla dokumentoinnilla hankkeiden tuotto voidaan jopa tuplata. Hankkeessa tunnistettiin rakennusalan yleisimmät ilmiöt, joihin dokumentoinnilla voidaan vaikuttaa.

Rakennusalan tuottavuusloikka otetaan modernilla ja digitaalisella dokumentoinnilla, johon osallistuvat kaikki – niin rakennushankkeen tilaaja kuin urakoitsijat ja alihankkijatkin. 

Dokumentointi tehdään ajantasaisesti työmaalla töiden ohessa eikä iltaisin ja viikonloppuisin. Työn tuloksena syntyvä dokumentointi toimii myös luovutusaineistona, on käytettävissä koko rakennuksen elinkaaren ajan ja sitä voidaan tarvittaessa myös rikastaa.  

Rakennusalan digitalisaatioon sekä elinkaariajatteluun kannustaa myös uusi rakentamislaki, joka astuu voimaan Suomessa vuonna 2024.

Yrityksemme oli mukana Business Finlandin ASTU-hankkeessa tiedonkeräämis- ja jakamisratkaisuillamme. Hankkeessa selvitettiin modernin dokumentoinnin vaikutuksia rakennushankkeiden katteeseen. 

Selvityksen mukaan rakennushankkeiden kateprosenttia on mahdollista nostaa dokumentoinnin avulla viidestä prosentista jopa 7,5 prosenttiin.

Dokumentointi nostaa rakennushankkeiden tuottoa jopa 50 prosenttia

ASTU-hankkeessa löytyi jopa kahdeksan erilaista rakennusalalla yleistä ilmiötä, joihin voidaan vaikuttaa dokumentoinnilla ja näin vähentää niiden negatiivista vaikutusta hankkeiden katteeseen. Neljä yleisintä ilmiötä otettiin mukaan kehitettyyn laskuriin, jonka tuloksia verrattiin Suomen 100 suurimman rakennusliikkeen verrokkilukuihin.

Nämä neljä ilmiötä voidaan taklata tehokkaasti laadukkaalla dokumentoinnilla ja samalla nostaa rakennushankkeen tuottoa jopa 50 prosenttia.

1. Työmaan suunnittelu ja johtaminen paranee

Laadukkaalla dokumentoinnilla on helppo parantaa esimerkiksi työmaan suunnittelua ja johtamista. Tilastojen mukaan Suomessa 3–10 prosenttia rakennushankkeista rakennetaan huonon työmaan takia toiseen kertaan.

Ajantasainen dokumentointi, johon kaikki ovat sitoutuneita, auttaa työnjohtoa näkemään, miten työt etenevät. Tämän ansiosta on helpompaa suunnitella, mitä työmaalla voidaan seuraavaksi tehdä. 

Miljoonan euron arvoisessa rakennushankkeessa laadukas dokumentointi voi helposti tuoda 30 000–100 000 euron säästöt.

2. Dokumentoidut muutostyöt tuovat lisälaskutuspotentiaalia

Toinen dokumentoinnilla taklattava ilmiö ovat muutostyöt, jotka helposti muodostavat 10–20 prosenttia rakentamisen kustannuksista. Jos rakennustyömaan lisä- ja muutostyöt dokumentoidaan loogisesti, ne tuovat yritykselle helposti neljä prosenttia lisälaskutuspotentiaalia.

Ilman dokumentointia muutostöiden laskutus helposti unohtuu, kun työnjohtaja vaihtuu, eikä muutostöitä ole kuitattu. Kotopron avulla lisä- ja muutostyöt voidaan kirjata työmaalla heti ylös ja samalla ottaa huomioon niiden vaikutus aikatauluihin. Lisäksi niihin voidaan ottaa kuittaus, jolloin lisälaskun lähettäminen ei unohdu.

3. Takuutöiden kustannukset voivat puolittua

Rakennushankkeiden arvosta menee Suomessa erilaisiin takuutöihin keskimäärin 0,6–1,4 prosenttia. Takuutöihin varataankin rakennusliikkeiden budjetista yleensä noin prosentin verran rahaa.

Business Finlandin ASTU-hankkeen tekemän selvityksen mukaan johdonmukaisella dokumentoinnilla takuutöiden kustannukset käytännössä puolittuisivat.  Tämä enimmillään tarkoittaa esimerkiksi 10 miljoonan euron hankkeessa noin 70 000 euron säästöä.

4. Henkilökunnan jaksaminen paranee ja työaikaa säästyy

Neljäs rakennusalan ilmiö ei ole kustannusvaikutuksiltaan yhtä iso kuin muut, mutta työntekijöiden jaksamisen kannalta sitäkin tärkeämpi. 

Yksi iso kaikkiin rakennushankkeisiin liittyvä prosessi on luovutusaineiston kerääminen, johon rakennusliike on sitoutunut rakennusluvan perustella. Jos tarvittavia dokumentteja ei ole kerätty työn ohessa ajantasaisesti, materiaalin keräämisessä menee yhdeltä ihmiseltä helposti joka kuukauden päivät!

Aineiston kerääminen kymmeniltä tai jopa sadoilta tahoilta on stressaavaa puuhaa. Kotopron avulla luovutusaineisto syntyy automaattisesti, kun kaikki urakoitsijat dokumentoivat työnsä ajantasaisesti sovelluksen avulla. Samalla säästyy työaikaa ja syntyy vähemmän stressiä.

Samuli Suomala
talonrakennusinsinööri ja Kotopro Oy:n perustaja

Villistä lännestä standardiin

Rakennusala on mystinen ala. Ennen 2020-lukua alalla ei ollut työn dokumentoinnin standardia. Business Finlandin Asumisen Tulevaisuus -hankkeessa sellainen kuitenkin onnistuttiin muodostamaan. Standardissa jokainen työvaihe dokumentoidaan...

Lue lisää

Kaiken takana on täydellinen tsekkilista

Rakennus- ja kiinteistöalalla dokumentointi voi olla kuin lentokoneen tarkistuslista. Kotopro toimii kuin silmäparina, joka tähystää työvaiheet systemaattisesti.

Lue lisää

Rakkaus rakentamiseen saattaa johtaa virheisiin – dokumentoinnilla työmaan suunnittelu ja johtaminen paranee

Rakennusvirheisiin liittyvistä haasteista uutisoidaan mediassa lähes päivittäin. Virheet aiheuttavat esimerkiksi vuotoja ja hometta asuntoihin. Moni virhe voitaisiin ehkäistä ajantasaisella dokumentoinnilla.

Lue lisää