Tallenna kerralla oikeaan paikkaan – Kotoprolla laadukkaan luovutusaineiston kerääminen on helppoa ja nopeaa

Luovutusaineiston keräääminen Kotoprolla on helppoa
Kun luovutusaineistoon kuuluvat asiakirjat ja dokumentit kerätään talteen jo töiden ohessa, on projektia helpompi hallita ja työaikaa säästyy.

Laadukkaan dokumentaation merkitys tulee esiin viimeistään, kun rakennusliikkeellä on edessään sekä rakennuksen että luovutusaineiston luovuttaminen kiinteistön omistajalle. Jos luovutusaineistoon kuuluvia asiakirjoja ja dokumentteja ei ole kerätty talteen töiden ohessa, voi työnjohdolla olla edessään mittava projekti asukaskansion kokoamisessa.

Ennen työmailla kaikki työntekijät olivat rakennusliikkeen palkattuja työntekijöitä. Nykyään vain työnjohto on palkkalistoilla, ja muut työt teetetään aliurakoitsijoilla. Tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi luovutusaineistoon materiaalia toimittavat helposti kymmenet eri ihmiset, jotka edustavat niin sähkö-, LVI- kuin maanrakennusurakoitsijoitakin.

Kun toimijoita on monia, on ensiarvoisen tärkeää sitouttaa heidät kaikki heti projektin alusta alkaen laadukkaaseen dokumentointiin. Kun työnjohto tietää, että kaikki tarvittava materiaali tallentuu yhteen paikkaan, on projektia helpompi hallita, eikä tulee turhaa loppukiirettä materiaalin kasaamisesta.

Kotopron avulla aineisto tallentuu heti oikeaan paikkaan

Koropron avulla kaikki tarvittavat asiakirjat ja dokumentit tallentuvat heti työmaan töiden edetessä yhteen oikeaan paikkaan, josta ne on helppo kootusti lähettää eteenpäin. Samalla luovutusaineisto kerääntyy töiden edetessä kuin itsestään, eikä sen keräämiseen eri lähteistä ja eri toimijoilta tarvitse käyttää työaikaa.

Tämä lisää hankkeen hallittavuutta, vähentää työnjohdon stressiä sekä kiirettä, kun projektin loppuvaiheessa ei enää tarvitse käyttää aikaa urakoitsijoille soitteluun ja luovutusaineiston keräämiseen.

Asiakkaat, jotka käyttävät Kotoprota toimintansa dokumentointiin, ovat kertoneet nukkuvansa yönsä rauhassa, kun tietävät, että käynnissä olevat hankkeet dokumentoidaan systemaattisella tavalla työn edetessä.

Laadukas dokumentointi säästää työaikaa

Luovutusaineisto sisältää esimerkiksi tarkastusasiakirjoja, käyttö- ja huolto-ohjeita, käyttöturvallisuustiedotteita, materiaalitietoa sekä loppupiirustukset, jos alkuperäisiin on tehty muutoksia. Mitä isommasta hankkeesta on kysymys, sitä enemmän mukana on aliurakoitsijoita ja dokumentteja.

Niinpä laadukkaalla dokumentoinnilla voidaan isoissa hankkeissa saavuttaa isojakin ajansäästöjä.

Kotopron asiakkaat ovat pystyneet lyhentämään luovutusaineiston kokoamiseen käytettävää aikaa jopa kolmella viikolla, kun käyttöön on otettu digitaalinen dokumentointi. Aikaa säästyy, jos aineistoja ei tarvitse etsiä monesta eri kanavasta, eikä siirrellä turhaa eteenpäin.

Sakoista ei ole pelkoa, kun dokumentointi hoituu Kotoprolla

Rakennuskustannusten ja inflaation jatkaessa nousuaan rakennushankkeiden tuottavuuden merkitys on kasvanut. Katteen heikkenemistä ja miinuseuroja projektille voivat tuottaa sakot, jotka uhkaavat, jos rakennuksen ja luovutusaineiston luovutus myöhästyvät sovitusta aikataulusta.

Tämä kaikki voidaan helposti estää, kun kaikki osapuolet käyttävät digitaalista sovellusta työmaan asioiden ja töiden etenemisen dokumentointiin.

VTT:n Asumisen tulevaisuus -hankkeesta käy ilmi, että rakentamisen laatu voisi parantua, jos rakennuksen tilaajalla olisi käytettävissä selkeä dokumentaatio siitä, miten rakennus on rakennettu.

Tyypillisesti rakennushankkeiden kate on 4,9–5 prosenttia. Jos hankkeiden kaikki rakennusvaiheet dokumentoitaisiin kattavasti, VTT:n mukaan marginaalia olisi mahdollista kasvattaa jopa 2,5 prosenttiyksikköä.

Käteviä toimintoja myös aliurakoitsijoille

Kotopro on suunniteltu yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kanssa, joten ei ole pelkoa siitä, että se olisi pelkkä työmaajohdon tarpeisiin suunniteltu työkalu.

Kotopro tarjoaa myös aliurakoitsijoille monia hyödyllisiä toimintoja, joiden avulla he voivat esimerkiksi todistaa tehneensä työt piirustusten mukaan ja sovitussa aikataulussa.

Kotopro tarjoaakin modernin digitaalisen dokumentoinnin avulla koko rakennusalalle uusia toimintatapoja, joilla koko toimialan työtapoja saadaan tehostettua ja parannettua.Haluatko kokeilla Kotoprota omassa työssäsi? Aloita 7 vrk ilmainen koekäyttö.

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 2024 – onko yrityksesi dokumentointi kunnossa?

Tämänhetkisten tietojen mukaan Suomessa astuu voimaan vuonna 2024 uusi rakentamislaki, jonka tavoite on edistää kestävää rakentamista sekä sujuvoittaa sitä monin tavoin esimerkiksi digitalisaation avulla.

Lue lisää

Helppokäyttöinen Kotopro huolehtii työmaiden laadukkaasta dokumentoinnista – säästää myös aikaa ja lyhentää kaikkien työpäivää

Tänäkin päivänä monella työmaalla aliurakoitsijoiden tekemät työtehtävät jäävät dokumentoimatta, koska heitä ei ole velvoitettu raportoimaan työnsä tuloksista, eikä heillä ole siihen sopivia työkaluja.

Lue lisää

Työmaiden turaaminen – ongelma jota edes hyvä suunnittelu tai ERP:t eivät ole pystyneet ratkaisemaan. Mutta nyt siihen on helppo ratkaisu.

Tämä blogikirjoitus kertoo siitä, minkälaisen “ahaa” -elämyksen koin päästessäni tutustumaan Kotopron dokumentointisovellukseen. Taustoitan ensin tätä kirjoitusta hieman kertomalla lyhyesti tähänastisesta taipaleestani rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistojen...

Lue lisää