Rakkaus rakentamiseen saattaa johtaa virheisiin – dokumentoinnilla työmaan suunnittelu ja johtaminen paranee

Rakennusvirheisiin liittyvistä haasteista uutisoidaan mediassa lähes päivittäin. Virheet aiheuttavat esimerkiksi vuotoja ja hometta asuntoihin. Moni virhe voitaisiin ehkäistä ajantasaisella dokumentoinnilla.

Rakennusvirheistä koituu paljon turhia kustannuksia, kun esimerkiksi rakenteita joudutaan tekemään uudelleen. Pelkästään takuuajan kustannukset puolittuisivat, jos rakennusajalta olisi olemassa ajantasainen dokumentointi – sellainen, joka on löydettävissä vielä vuosikymmenienkin kuluttua.

Dokumentoinnin tavoite on tehdä rakentamisesta sekä sen johtamisesta läpinäkyvämpää.

– Rakennuksia tehdään usein rakkaudesta lajiin. Asiat tehdään, kuten ne on aina tehty. Dokumentoinnin avulla kaikki pysyvät ajan tasalla siitä, missä ollaan menossa ja mitkä ovat kohteen vaatimukset, talonrakennusinsinööri ja Kotopro Oy:n perustaja Samuli Suomala muistuttaa.

Dokumentointi maksamisen vaateeksi

Kerrostalorakentaminen on vaativa projekti, jossa on mukana monta urakoitsijaa. Erityisesti hoivapalveluihin suunniteltu kerrostalorakentaminen on haastavaa, sillä siinä tulee sänkypotilaiden vuoksi ottaa huomioon enemmän yksityiskohtia kuin tavallisen kerrostalon rakentamisessa.

– Rakentamisessa on yleensä olemassa esimerkiksi ikkuna-asennuksen tai palokatkojen malliasennus, jotka on hyväksytty. Urakoitsija lähtee toistamaan näitä malleja ja monesti käy niin, että jo toisessa kerroksessa urakoitsija on vaihtunut. Ratkaisuja saatetaan vaihtaa halvempiin, eikä tästä kerrota suunnittelijalle tai viranomaiselle. Uusi urakoitsija ei välttämättä edes tiedä, että asennuksista on mallit valmiina, vaan rakentaminen tehdään kuten aiemminkin, Suomala kertoo.

Ajantasaisella dokumentoinnilla tällaiset ongelmatilanteet voitaisiin välttää.

– Jotta kaikki sitoutuvat dokumentointiin, tulee tilaajan sisällyttää se maksuehtoihin. Laskujen maksamisen edellytyksenä on syytä olla laadukas dokumentointi, jolloin se myös tulee hoidettua.

Dokumentointi pitää kaiken ajan tasalla

Kotopro-sovelluksella dokumentointi onnistuu keneltä tahansa ilman koulutusta. Ohjelmisto on helppo ottaa käyttöön: sen linkin saa älypuhelimeen.

Ajantasainen dokumentointi takaa, että asia on tehty.

– Kun rakennusvaiheesta otetaan tekemisen jälkeen kuva, yleensä rakennuskohteiden siisteystasokin nousee, Suomala sanoo.

Kerrostalon rakentamisessa saattaa olla mukana 15 eri urakoitsijaa ja jos he kaikki dokumentoivat reaaliajassa, vältetään yleensä useita virheitä ja päällekkäisyyksiä.

Erityisesti LVI-töiden merkitys rakentamisessa on suuri, sillä jos joku kohta vuotaa, saattaa koko rakennus olla pilalla. Kotopro-ohjelma ohjaa dokumentoimaan oikein ja oikeita työvaiheita.

– Järjestelmään syötettävien kuvien määrä on kasvanut muutamassa vuodessa tuhannesta 20 000:en kuvaan päivässä. Kaikki dokumentointi tapahtuu myös ammattilaisten määrittämillä termistöillä, eli ohjelma puhuu urakoitsijoiden kieltä, Suomala kertoo.

Turhat käynnit työmaalla jäävät pois

Rakennusalalla arkipäivää ovat myös turhat käynnit työmaalla niin pienkohteissa kuin suuremmissakin projekteissa. Kotopron dokumentointi poistaa turhia käyntejä työmaalla ja antaa johdolle reaaliaikaista tietoa työn edistymisestä piirtäen esimerkiksi piirakoita ja pylväitä.

Kun ohjelmaan on kuitattu, että työmaalla voidaan raudoitus aloittaa, tieto tulee dokumentoinnin kautta työnjohtajalle. Näin työn laatu ja johtaminen paranevat, eikä turhia työmatkakustannuksia tule.

Kotopro tarjoaa myös omakotirakentajalle dokumentointiohjelman kahdeksi vuodeksi veloituksetta. Näin yksityisetkin omakotirakentajat voivat minimoida rakentamiseen liittyviä riskejä.

Rakennustyömaan valvoja sitoutuu kuittaamaan kaiken Kotoprohon, ja näin uudiskohteesta tallentuu arvokasta tietoa digitaaliseen talokirjaan. Tämä helpottaa jatkossa talon myyntiä ja tulevia remontteja, kun kaikki on dokumentoitu alusta asti.

Myös ajatus ”isäntä maksaa, jos sähkömies tulee tekemään vetoja väärässä vaiheessa” poistuu, kun kaikilla on käsitys, missä vaiheessa työ on menossa.

– Johdon on helppo ilmoittaa urakoitsijalle, milloin on sähkömiehen aika tulla. Näin parannetaan johtamisen lisäksi rakentamisen laatua, Suomala päättää.

Kaiken takana on täydellinen tsekkilista

Rakennus- ja kiinteistöalalla dokumentointi voi olla kuin lentokoneen tarkistuslista. Kotopro toimii kuin silmäparina, joka tähystää työvaiheet systemaattisesti.

Lue lisää

Mobiiliraportointi säästää työaikaa ja tehostaa työn tuottavuutta

Mobiiliraportointi Kotoprolla on vaivatonta. Kun kirjaukset tehdään mobiililaitteella työkohteessa, laadukkaat raportit valmistuvat kuin itsestään työn ohessa.

Lue lisää

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu 2024 – uuden rakentamislain toteuttamisessa Kotoprolla on paikkansa

Suomessa rakennusalalla on edessä uusi aika, kun vuonna 2024 lainsäädäntöön tulee muutoksia, maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan ja tulee voimaan uusi rakentamislaki.

Lue lisää