Rakennushankkeen laskutus kasvaa, kun tiedonkeruu kentältä on järjestelmällistä

Rakennushankkeiden tuottavuudesta ja kannattavuudesta on puhuttu pitkään ja syystä, pitkäänhän tuottavuuden kasvu on pysytellyt nollan prosentin tuntumassa ja kannattavuuden kehitys jopa kääntynyt negatiiviseksi viime vuosina. Keskustelua tuottavuuden kasvun tarpeesta kyllä on ollut mutta kelvollisia ratkaisuehdotuksia vähemmän

Vaikka kipukohdat tuottavuudessa ovat varsin ilmeisiä, juurisyyt niiden taustalla ovat monisyisiä ja kaikkea muuta kuin yksinkertaisia. Varsinkin suuremmat rakennushankkeet kuten Mall of Tripla ovat kuin valtavia kuhisevia muurahaispesiä satoine tai tuhansine yksittäisine toimijoineen. 

Niin kutsutussa tavanomaisessakin rakennushankkeessa, kuten vaikkapa asuinkerrostalossa on muuttujia paljon alkaen urakoitsijoiden määrästä rakennustyömaalla ja heidän kanssaan laadituista sopimuksista. 

Tilaajan tai tilaajien kanssa sovitut muutokset työssä ja materiaaleissa ovat riskin paikka hankkeen laskutuksen ja sitä kautta tuottavuuden ja kannattavuuden kannalta. Keskimäärin 10-20% laskutuksesta suomalaisessa rakennushankkeessa tulee nimenomaan lisä- ja muutostöistä. (VTT kirjallisuusselvitys).

Suomalaisen tutkimuksen mukaan rakennushankkeen tuottavuutta taas on mahdollista nostaa jopa 5% kun lisä- ja muutostöiden dokumentointi tehdään järjestelmällisesti ja kurinalaisesti alusta asti ja työmaalta toiselle. 

Syyt tähän ovat ilmeisiä, kun niitä tutkii lähemmin: kaikki työ tulee laskutettua, kun epäselvät tilanteet vähenevät ja tieto kulkee paremmin laskutukseen. Näin oikeat asiat tulee laskutettua esimerkiksi materiaalien vaihdon osalta. Vastuut ja sovitut työt löytyvät kirjallisina, eikä mikään ole pelkästään suullisen “perimätiedon” varassa. 

Moderni dokumentointi osallistaa koko ketjun

Nykyaikaisessa työn tekemisen ja dokumentoinnin mallissa jokainen urakoitsija on velvoitettu dokumentoimaan omat työvaiheensa. 

Kun me puhumme modernista dokumentoinnista, emme tarkoita pelkästään pakkollisten raporttien mahdollisimman tehokasta täyttöä. Moderni dokumentointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työn suorittamisessa tapahtuvista muutoksista ja sovituista lisätöistä tehdään sähköisesti allekirjoitettu ja tarvittaessa kuvallisesti täsmennetty sopimus heti kentällä urakoitsijan ja tilaajan edustajan välillä. Tämä on myöhemmin esimerkiksi laskutuksen ja johdon saatavilla ja käytettävissä. Pilvessä yhteisessä arkistossa jokaisella on omaan tehtäväänsä liittyvä materiaali saatavilla. 

Lisä- ja muutostöiden hallinnan prosessi ei siis pelkästään selkeydy ja suoraviivaistu vaan se myös nopeutuu, kun ylimääräiset tarkastussoitot ja -sähköpostit laskutuksen ja työmaan välillä jäävät pois prosessista.

Tulevaisuuden malli on siis jatkuvasti päivittyvä näkymä työmaan tilasta pilvessä. Sopimukset ja työmaan vaiheet varmentuvat niin allekirjoituksin kuin aika- ja paikkaleimatiedoinkin helposti löydettävään muotoon. Tämä puolestaan tehostaa työtä sekä vapauttaa osaavien aikaa ns. oikeisiin töihin.

Kokeile Kotopron käyttöä 7 päivää veloituksetta

Helppokäyttöinen Kotopro huolehtii työmaiden laadukkaasta dokumentoinnista – säästää myös aikaa ja lyhentää kaikkien työpäivää

Tänäkin päivänä monella työmaalla aliurakoitsijoiden tekemät työtehtävät jäävät dokumentoimatta, koska heitä ei ole velvoitettu raportoimaan työnsä tuloksista, eikä heillä ole siihen sopivia työkaluja.

Lue lisää

Työmaiden turaaminen – ongelma jota edes hyvä suunnittelu tai ERP:t eivät ole pystyneet ratkaisemaan. Mutta nyt siihen on helppo ratkaisu.

Tämä blogikirjoitus kertoo siitä, minkälaisen “ahaa” -elämyksen koin päästessäni tutustumaan Kotopron dokumentointisovellukseen. Taustoitan ensin tätä kirjoitusta hieman kertomalla lyhyesti tähänastisesta taipaleestani rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistojen...

Lue lisää

LVIS-urakoitsija Spigot Oy ”Yksi kuva voi olla kymppitonnin arvoinen”

Vuonna 2009 perustettu Spigot Oy tarjoaa talotekniikkaratkaisut suunnittelusta asennukseen. Urakat toteutetaan kiinteällä hinnalla avaimet-käteen periaatteella valmiiksi asennettuna. Mitä on moderni dokumentointi? Spigot on dokumentoinut kohteensa...

Lue lisää