Mobiiliraportointi säästää työaikaa ja tehostaa työn tuottavuutta

Mobiiliraportointi Kotoprolla on vaivatonta. Kun kirjaukset tehdään mobiililaitteella työkohteessa, laadukkaat raportit valmistuvat kuin itsestään työn ohessa.

Mobiiliraportointi (myös sähköinen tai digitaalinen raportointi, mobiilidokumentointi) tarkoittaa mobiililaitteiden avulla tapahtuvaa tietojen keräämistä ja raportointia pilvipalvelussa.

Tiedon kerääminen ja talletus tehdään työkohteessa puhelimella. Tiedon jakaminen on helppoa, ja kaikki asianosaiset näkevät reaaliaikaisesti ja läpinäkyvästi, miten työ työkohteessa etenee. Kun tieto on kerätty tehdyn työn ohessa, raportit syntyvät nappia painamalla kuin itsestään.

Kotopro on kotimainen, helppokäyttöinen mobiiliraportointityökalu, jota käytät sujuvasti niin kännykällä, tabletilla kuin desktopillakin. Sekä dokumentointi että raportit tehdään Kotopron avulla selainpohjaisessa pilvipalvelussa jo työkohteessa.

Raportointi ja työn dokumentointi kännykällä tai muilla päätelaitteilla vastaa kasvaneeseen tarpeeseen, jossa työn tilaaja vaatii ajantasaista ja tehokasta raportointia.

Mobiiliraportoinnin hyödyt

Tiedon kerääminen ja reaaliaikainen jakaminen helpottuu

Työntekijä käyttää työkohteessa mobiiliraportointia helposti: Kuvaaminen, sanelu, tallennus ja tietojen kirjaaminen sujuvat kännykällä.

Käyttäjät voivat helposti tarkastella ja analysoida tietoja missä tahansa ja milloin tahansa. Kun sama dokumentti kulkee mukana kaikkien asianosaisten taskussa, useammat käyttäjät voivat muokata samaa tiedostoa.

Työn johtaminen helpottuu

Mobiiliraportointi soveltuu myös työnjohdon käyttöön. Dokumentointi pilvipalvelussa mahdollistaa tietojen seuraamisen ja hallinnoinnin reaaliaikaisesti, nopeamman päätöksenteon ja työn etäseurannan sekä paremman reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin. 

Kotoprota voidaan hyödyntää myös työmaita ohjaavana työkaluna, jonka avulla annetaan toimintaohjeet eri työvaiheisiin. Näin työt tulee tehtyä halutussa järjestyksessä. Samalla voidaan esimerkiksi ohjata työntekijää ottamaan kuva tietystä työvaiheesta, kirjaamaan materiaalitiedot tai muut ohjeistetut asiat, jotka näin saadaan helposti mukaan dokumentointiin ja raportteihin. 

Aikaa säästyy ja työn johtaminen helpottuu, kun työnjohto näkee reaaliaikaisesti, mitkä tehtävät on jo tehty ja dokumentoitu ja kuinka projekti edistyy.

Laadukkaat raportit syntyvät kustannustehokkaasti

Perinteiset raportointikeinot asettavat haasteensa: Paperilla tapahtuva tiedonkeruu ja raportointi ei ole reaaliaikaista, eikä sitä voi helposti ja läpinäkyvästi jakaa muille osapuolelle.

Kun raportit laaditaan paperisille lomakkeille tai excel-tiedostoihin, kirjattujen tietojen ja eri laitteilla otettujen kuvien siirtäminen jälkikäteen sähköiseen muotoon ja oikeaan paikkaan vie aikaa, tietoja joudutaan yhdistelemään ja virheiden mahdollisuus on olemassa.

Lisäksi perinteisin keinoin tehdyt raportit ovat myös usein tekijänsä näköisiä.

Mobiiliraportointi taklaa kaikki edellisen haasteet: Sillä tiedonkeruu hoituu muun työn ohessa, tiedot tallentuvat heti oikeaan paikkaan ja syntyvien raporttien ulkoasut ovat yhdenmukaisia. Samalla paperien pyörittely vähenee ja toimistoaikaa sekä rahaa säästyy.

Kotopron etu on raporttipohjien helppo muokattavuus editorin avulla. Editorilla voi itse rakentaa sellaisia asiakirjoja ja toiminnallisuuksia, joita tarvitsee. Lisäksi on käytössä paljon valmiita raporttipohjia.

Laadukas raportointi vähentää virheitä

Dokumentoinnin ja raportoinnin laadun parantuessa paranee myös muun työn laatu: Hyvin muotoilluilla asiakirjapohjilla työt ja työvaiheet tehdään ja dokumentoidaan oikein. Ylimääräiset työvaiheet poistuvat ja virheet sekä samalla myös reklamaatiot vähenevät.

Laadukas dokumentaatio myös turvaa ristiriitatilanteissa ja reklamaatiotilanteissa yrityksen selustaa.

Kenelle mobiiliraportointi sopii?

Kotopro on käytössä eri kokoisilla rakennus- ja kiinteistöalan toimijoilla, urakoitsijoilla, sähköasentajilla, energia-alalla ja teollisuudessa, puhtausalalla ja monilla muillakin toimijoilla, missä tarvitaan laadukasta ja kustannustehokasta dokumentointia ja raportointia.

Mobiiliraportoinnin käyttökohteita ovat esimerkiksi:

Tutustu raportteihin ja kokeile itse

Kotopron esimerkkiraporteista näet kätevästi, miltä eri raportit näyttävät pdf-tulosteina. Tutustu raportteihin täällä.

Omien raporttien tuottamista ja Kotopron muita ominaisuuksia pääset testaamaan aloittamalla 7 vrk ilmaisen koekäytön.

Villistä lännestä standardiin

Rakennusala on mystinen ala. Ennen 2020-lukua alalla ei ollut työn dokumentoinnin standardia. Business Finlandin Asumisen Tulevaisuus -hankkeessa sellainen kuitenkin onnistuttiin muodostamaan. Standardissa jokainen työvaihe dokumentoidaan...

Lue lisää

Kaiken takana on täydellinen tsekkilista

Rakennus- ja kiinteistöalalla dokumentointi voi olla kuin lentokoneen tarkistuslista. Kotopro toimii kuin silmäparina, joka tähystää työvaiheet systemaattisesti.

Lue lisää

Rakkaus rakentamiseen saattaa johtaa virheisiin – dokumentoinnilla työmaan suunnittelu ja johtaminen paranee

Rakennusvirheisiin liittyvistä haasteista uutisoidaan mediassa lähes päivittäin. Virheet aiheuttavat esimerkiksi vuotoja ja hometta asuntoihin. Moni virhe voitaisiin ehkäistä ajantasaisella dokumentoinnilla.

Lue lisää