Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu 2024 – uuden rakentamislain toteuttamisessa Kotoprolla on paikkansa

Suomessa rakennusalalla on edessä uusi aika, kun vuonna 2024 lainsäädäntöön tulee muutoksia, maankäyttö- ja rakennuslakia muutetaan ja tulee voimaan uusi rakentamislaki.

Uuden rakentamislain tavoitteena on sujuvoittaa rakentamista digitalisaation avulla. Lisäksi laki edistää kestävää rakentamista ja leikkaa rakentamisen päästöjä ja raaka-aineiden kulutusta rakennusten koko elinkaaren ajalta.

– Uuden rakentamislain tavoitteena on tukea rakennusten elinkaariajattelua ja siihen liittyvää toimintaa, kuten läpinäkyvyyttä, laadukasta dokumentointia ja korkeatasoista luovutusaineistoa, talonrakennusinsinööri ja Kotopro Oy:n perustaja Samuli Suomala kertoo.

Kotopro avuksi rakentamislain mukaisen elinkaaridatan tuottamiseen

Digitaalisen dokumentoinnin sovellus Kotopro on suunniteltu nimenomaan eheän elinkaaridatan tuottamiseen. Laadukas data palvelee niin hankkeen tilaajia, urakoitsijoita kuin rakennuksen ylläpitäjiäkin koko rakennuksen elinkaaren ajan.

– Kotoprolla voidaan työmaalla työn ohessa tuottaa digitaalinen kaksonen suunnitteluprosessissa käytetystä tietomallista ja kytkeä nämä dokumentit takaisin toisiinsa hankkeen valmistuttua. Syntynyttä dataa voidaan sitten hyödyntää, kun rakennus on valmis, Suomala toteaa.

Kotopron avulla käynnissä olevat hankkeen dokumentoidaan systemaattisella tavalla työn edetessä ja työnjohdolla on koko ajan lähes reaaliaikainen käsitys työmaan edistymisestä. Samalla syntyy kuin itsestään laadukas luovutusaineisto.

Ei pelkoa lisäkysymyksistä

Tällä tavalla toimittaessa suunnittelutiimin ei tarvitse pelätä yhteydenottoja rakennustyömaalta hankkeen alettua, eikä rakentajan tarvitse kauhistua ylläpidon yhteydenotoista hankkeen luovuttamisen jälkeen.

– Laadukkaan dokumentaation ansioista kenenkään ei tarvitse pelätä lisäkysymyksiä. Kun tehdyt työt on dokumentoitu hyvin, vastaus löytyy nopeasti, oli sitten kyse salaojien sijainnista tai ilmastointiremonttiin tarvittavista 10 vuotta vanhoista materiaalitiedoista.

Kun laadukas dokumentointi syntyy työn ohessa, aikaa ja hermoja säästyy

Rakennus- ja kiinteistöalan toimijat, jotka käyttävät Kotoprota toimintansa dokumentointiin, kertovat nukkuvansa yönsä rauhassa: he tietävät, että käynnissä olevat hankkeen dokumentoidaan systemaattisella tavalla työn edetessä.

Lisäksi laadukas luovutusaineisto syntyy itsekseen muun työn ohessa. Tarvittavat tiedot voidaan vielä hankkeen lopuksi siirtää erilliseen huoltosovellukseen ilman turhaa manuaalista näppäilyä.

– Kaikki tämä vähentää työnjohdon stressiä ja kiirettä sekä loppuun palamisen uhkaa. Lisäksi projektin loppuvaiheen hoppu häviää, kun ei enää tarvitse käyttää aikaa urakoitsijoille soitteluun ja luovutusaineiston keräämiseen, Suomala sanoo.

Kaikki asiakirjat oikeassa paikassa

Koska rakennushankkeissa on yleensä mukana monia toimijoita, on tärkeää sitouttaa heidät kaikki heti alusta alkaen laadukkaaseen dokumentointiin. Kotopron avulla kaikki tarvittavat asiakirjat ja dokumentit tallentuvat töiden edetessä heti oikeaan paikkaan, josta ne ovat sitten tarvittaessa helppo lähettää eteenpäin.

– Nyt on hyvä hetki varautua jo ennalta maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen ja uuden rakentamislain tuomiin dokumentointivaatimuksiin ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä hyvissä ajoin, Suomala muistuttaa.

Villistä lännestä standardiin

Rakennusala on mystinen ala. Ennen 2020-lukua alalla ei ollut työn dokumentoinnin standardia. Business Finlandin Asumisen Tulevaisuus -hankkeessa sellainen kuitenkin onnistuttiin muodostamaan. Standardissa jokainen työvaihe dokumentoidaan...

Lue lisää

Kaiken takana on täydellinen tsekkilista

Rakennus- ja kiinteistöalalla dokumentointi voi olla kuin lentokoneen tarkistuslista. Kotopro toimii kuin silmäparina, joka tähystää työvaiheet systemaattisesti.

Lue lisää

Rakkaus rakentamiseen saattaa johtaa virheisiin – dokumentoinnilla työmaan suunnittelu ja johtaminen paranee

Rakennusvirheisiin liittyvistä haasteista uutisoidaan mediassa lähes päivittäin. Virheet aiheuttavat esimerkiksi vuotoja ja hometta asuntoihin. Moni virhe voitaisiin ehkäistä ajantasaisella dokumentoinnilla.

Lue lisää