Kuinka autat asiakastasi menestymään? – Viilaa strategia kuntoon!

Työpaikalla puhutaan usein siitä, kuinka auttaa asiakasta menestymään. Koko työyhteisön on tuettava asiakkaan tarpeita. Jatkuvasti kehittyvä työyhteisö onkin juuri asiakkaittesi etujen mukaista. Kuinka sitten huolehtia siitä, että kehitys, kasvu tai asiakasarvon lisääminen on mahdollista? Miten tarjota asiakkaalle uutta ylivoimaa joka päivä?   Tehokas yhteisö työskentelee samalla areenalla!   Yrityksen strategialla on merkitystä yksilöiden motivoinnissa sekä […]

Työpaikalla puhutaan usein siitä, kuinka auttaa asiakasta menestymään. Koko työyhteisön on tuettava asiakkaan tarpeita. Jatkuvasti kehittyvä työyhteisö onkin juuri asiakkaittesi etujen mukaista. Kuinka sitten huolehtia siitä, että kehitys, kasvu tai asiakasarvon lisääminen on mahdollista? Miten tarjota asiakkaalle uutta ylivoimaa joka päivä?

 

Tehokas yhteisö työskentelee samalla areenalla!

 

Yrityksen strategialla on merkitystä yksilöiden motivoinnissa sekä johtamisessa. Yhdessä tehty strategiatyö tiivistää yhteisöllisyyttä ja lisää yksilöiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Strategian kehitys on yrityksille elinehto, jotta yhteiset tavoitteet voidaan toteuttaa ja toimintaa kasvattaa. Jokaiselle yksilölle on puolestaan tärkeää, että kykenee vaikuttamaan omaan työhön sekä sille asetettuihin tavoitteisiin.

 

Miten sitten kehitetään strategiaa?

 

Strategiatyöskentelyn avulla on tarkoituksena luoda jatkuva prosessi, joka ei sisällä vain muutamaa työpajaa, joiden jälkeen strategia olisi valmis. Prosessin tulee näkyä ja kuulua päivittäisessä arjessa. Toisaalta jokaisen yhteisön jäsenen on koettava strategia omakseen ja löydettävä henkilökohtainen roolinsa yrityksessä.

 

Strategiatyöskentelyn konkreettiset vaiheet –Kotopron yhteisöllinen malli!

 

1. Keskustellaan avoimesti & osallistetaan. Avoimella keskustelulla varmistetaan, että kaikki osallistujat tietävät, mihin ovat ryhtymässä. Osallistamalla koko henkilöstöä kerätään tärkeät ajatukset seuraavista aihealueista:

 

  • Arvot – Antavatko arvot myös vapautta kantaa vastuuta?
  • Missio (olemassaolon oikeutus) – Miksi töihin tullaan?
  • Visio – Mikä on yhteinen unelma tulevasta?
  • Kehityskohteet ja vahvuudet (strategiset painopistealueet)

 

2. Analysoidaan kerätty tieto huolellisesti; on syytä suhtautua kaikkeen kerättyyn informaatioon tasa-arvoisesti ja kunnioituksella. Analysoidusta tiedosta luodaan yhteisön arvot, visio, mission ja strategiset painopistealueet.

 

3. Hyväksytään henkilöstöllä ja työstetään strategian osa-alueita tarvittaessa.

 

4. Luodaan yhdessä tiimikohtaiset ja henkilökohtaiset tavoitteet jokaiselle vuosineljännekselle ja koko vuodelle kerralla. Tavoitteiden on oltava konkreettisia, mitattavia ja realistisia. Työskentelyssä jokaisen yksilön on oltava mukana keskustelemassa omaan työhönsä liittyvistä asioista.

 

5. Strategian etenemisen seuraaminen kuukausittain.

 

6. Tiimikohtaisten tavoitteiden päivittäminen 2-4 kertaa vuodessa. Samalla päivitettävä henkilökohtaisia tavoitteita!

 

Kohdat 5 ja 6 ovat strategisen kehittymisen kannalta tärkeimmät. Strategiatyö ei ole vain muutaman viikon mittainen projekti, vaan uusi tapa ajatella, työskennellä ja kehittyä yhdessä koko yhteisönä.

 

Mitä tällaisella mallilla voidaan saavuttaa?

 

Haluamme Kotoprolla uskoa, että kyseinen työskentelymalli lisää yksilön sitoutumista yhteiseen tekemiseen. Se helpottaa johtamista ja lisää kaikkien motivaatiota. Strategiamallista tulee yhteisölle runko, joka varmistaa, että työskentely tähtää aina samaan maaliin. Jokainen meistä kokee työssään merkityksellisyyttä ja kykenee tällä mallilla ohjaamaan tekemistä viime kädessä asiakkaidemme parhaaksi.

 

Marko Sivula

Myyntipäällikkö, Rakennuttaminen & Kiinteistöt

marko.sivula@kotopro.fi

+358 40 731 8366

Junior Customer Success Specialist (Kotopro)

Sinustako Junior Customer Success Specialist vahvistamaan osaavaa Customer Success -tiimiämme?

Lue lisää

Kotopro uutiset 9/2023: Uuden käyttöliittymän toiminnallisuudet ja tulevat päivitykset

Uusia toiminnallisuuksia uudessa käyttöliittymässä! 

Lue lisää

Kotopro uutiset 5/2023: Uudistunut pohjakuvatyökalu on nyt käytettävissä!

Uudistunut pohjakuvatyökalu on käytettävissä uudessa käyttöliittymässä, ja järjestämme nyt sen käyttöön liittyvän webinaarin.

Lue lisää