Asiakkaamme säästi kolme viikkoa työaikaa loppudokumentaation keräämisessä.

Moderni dokumentointi ja ennakoiva materiaalin kerääminen voi säästää viikkoja työaikaa. Hankkeen lopun stressaavaan luovutusmateriaalin keräämisen urakoitsijoilta voi välttää tekemällä asiat toisin.

Kolme viikkoa työaikaa on kallis tikki. Tähän säästöön päästiin, kun luovutusdokumentaation tuottaminen ja kerääminen tehtiin jo työn tekemisen yhteydessä kentällä, eikä erillisenä työvaiheena vasta hankkeen lopussa.

Hankkeen ollessa lähellä loppuaan myös luovutusmateriaalin keräämiseen liittyvä kiire ja stressi nostavat rumaa päätään. Monelle vastaavalle työnjohtajalle viimeisten viikkojen piinapäivät ovat tuttu ilmiö. Yksikin puuttuva mittauspöytäkirja on este käyttöönotolle ja luovutuspäivä lähenee vääjäämättä.

 Luovutusmateriaalin kerääminen on vastaavalle työnjohtajalle kiireistä, aikaa vievää ja stressaavaa. Mikäli luovutusmateriaalin kerääminen on jätetty hankkeen lopussa tehtäväksi, on aivan varma, että viimeisen kaksi viikkoa papereita saa kerätä ihan kokopäiväisesti.

Tulee mieleen, että helpompaa olisi kerätä luovutusaineistoa jo rakentamisen alkuvaiheista alkaen. Näin materiaali kertyisi sitä mukaa, kun työt etenevät. Hankkeen aliurakoitsijat osallistetaan keräämään oma aineistonsa työvaiheistaan yhteiseen arkistoon. Dokumentointi on luonteva osa työtä eikä ylimääräinen rasti. Aineisto kertyy samalla kun työt etenevät. Tällä tavalla ennakoimalla vältetään hankkeen lopun kaaos ja kiire. Tästä esimerkkinä edellä mainittu asiakastapaus. 

Helpointa on hoitaa dokumentointi sitä mukaa kun dokumentoitavaa tulee.

Vältä loppurytistyksen stressi ja kiire

Ennakoivaa materiaalin keräämistä tukee myös laajempi kentältä kerätty data. Tutkimustulosten perusteella rakennushankkeessa on säästettävissä kaksi viikkoa työaikaa modernilla dokumentoinnilla. 

Kun käytössä on järjestelmällinen tiedon keräämisen tapa jo rakentamisen alusta lähtien, vähenee luovutusmateriaalin keräämiseen käytetty aika lähelle nollaa. Näin vähenee myös työstä koettu paine ja stressi. 

Vastavuoroisesti työssä viihtyminen, jaksaminen ja jopa työntekijän terveys paranee.

Närästyslääkkeet ja iltayön valvomiset vähenevät, seesteisyys ja mukava fiilis aamulla töihin ajellessa lisääntyvät. Aurinkokin paistaa kirkkaammin kun sitä ei varjosta ajatus työmaalla odottavasta kaaoksesta. 

Tämä näkyy totta kai myös tuottavuudessa, kerätyn luovutusaineiston laadussa, muun henkilöstön työssä viihtyvyydessä (hyvä fiilis on tarttuvaa) ja projektin hallinnassa ja ennakoitavuudessa.

Kokeile Kotopron käyttöä 7 päivää veloituksetta

Helppokäyttöinen Kotopro huolehtii työmaiden laadukkaasta dokumentoinnista – säästää myös aikaa ja lyhentää kaikkien työpäivää

Tänäkin päivänä monella työmaalla aliurakoitsijoiden tekemät työtehtävät jäävät dokumentoimatta, koska heitä ei ole velvoitettu raportoimaan työnsä tuloksista, eikä heillä ole siihen sopivia työkaluja.

Lue lisää

Työmaiden turaaminen – ongelma jota edes hyvä suunnittelu tai ERP:t eivät ole pystyneet ratkaisemaan. Mutta nyt siihen on helppo ratkaisu.

Tämä blogikirjoitus kertoo siitä, minkälaisen “ahaa” -elämyksen koin päästessäni tutustumaan Kotopron dokumentointisovellukseen. Taustoitan ensin tätä kirjoitusta hieman kertomalla lyhyesti tähänastisesta taipaleestani rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistojen...

Lue lisää

LVIS-urakoitsija Spigot Oy ”Yksi kuva voi olla kymppitonnin arvoinen”

Vuonna 2009 perustettu Spigot Oy tarjoaa talotekniikkaratkaisut suunnittelusta asennukseen. Urakat toteutetaan kiinteällä hinnalla avaimet-käteen periaatteella valmiiksi asennettuna. Mitä on moderni dokumentointi? Spigot on dokumentoinut kohteensa...

Lue lisää