Helppokäyttöinen Kotopro huolehtii työmaiden laadukkaasta dokumentoinnista – säästää myös aikaa ja lyhentää kaikkien työpäivää

Tänäkin päivänä monella työmaalla aliurakoitsijoiden tekemät työtehtävät jäävät dokumentoimatta, koska heitä ei ole velvoitettu raportoimaan työnsä tuloksista, eikä heillä ole siihen sopivia työkaluja.

Tänäkin päivänä monella työmaalla aliurakoitsijoiden tekemät työtehtävät jäävät dokumentoimatta, koska heitä ei ole velvoitettu raportoimaan työnsä tuloksista, eikä heillä ole siihen sopivia työkaluja. Dokumentoinnin puuttuminen puolestaan aiheuttaa helposti lumipalloefektin: kun työmaan johdolta puuttuu kokonaisnäkemys töiden etenemisestä, töiden suunnittelu hankaloituu ja pahimmassa tapauksessa myöhästyttää koko työmaan etenemisen.

Laadukkaan dokumentoinnin tekeminen kiinteistö- ja rakennusalalla ei ole tänä päivänä ollenkaan vaikeaa ja digitaalisten sovellusten ansiosta se voidaan tehdä helposti ja nopeasti jo työmaalla, muiden töiden ohessa. Näin säästyy sekä aliurakoitsijoiden että urakoitsijoiden aikaa, eikä kenenkään tarvitse jatkaa työpäivää toimistolla paperitöiden parissa.

Kotopron avulla kaikki työmaahan liittyvät dokumentit kerääntyvät määrämuodossa yhteen paikkaan, eikä tieto ole hajallaan eri sovelluksissa ja sähköpostin uumenissa. Näin sitä on helppo jakaa kaikille tarvittaville osapuolille. Samalla Kotopro toimii tehokkaana viestintävälineenä, jonka avulla on helppo varmistaa, että urakoisijan ja alihankkijoiden yhteistyö sujuu mutkattomasti.

Työmaajohdon työtä puolestaan helpottaa erityinen Dashboard-näkymä, joka on suunniteltu helpottamaan työmaan kokonaiskuvan hahmottamista. Näkymään kerääntyy tietoa sen mukaan, miten työmaa kokonaisuudessaan etenee ja päivittyvä prosenttiluku kuvaa työn etenemistä.

Kotopro on suunniteltu käyttäjien tarpeisiin

Kotopro on suunniteltu yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten kanssa, ja sovellusta kehitetään jatkuvasti yhteistyössä sen käyttäjien kanssa. Kotopron taustalla on yli kymmenen vuoden kehitystyö ja sitä käyttää jo yli 1 000 yritystä.

Uusien digitaalisten työkalujen käyttöönottoa hidastaa rakennusalalla monesti pelko siitä, oppivatko kaikki niitä käyttämään ja jalkautuuko uusi sovellus kaikille työmaille ja kaikkien käyttöön. Pelko on turha, sillä jos osaat käyttää WhatsAppia, osaat käyttää myös Kotoprota.

Lisäksi Kotopron käyttöönotto ja jalkauttaminen henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden käyttöön suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Eikä pelkoa, että Kotopro olisi pelkkä työmaajohdon tarpeisiin suunniteltu työkalu, myös aliurakoitsijan arki helpottuu, kun hän voi laadukkaalla dokumentoinnilla todistaa tehneensä työt piirustusten mukaan ja sovitussa aikataulussa.

Tavoitteena onkin, että kaikki Kotopron käyttäjät pystyisivät sovelluksen avulla kehittämään omaa liiketoimintaansa ja saada rahallisia ja ajallisia säästöjä sovelluksen tuottaman laadukkaan dokumentoinnin ansiosta

Kotopro auttaa pitämään hankkeet tuottavina

Rakennuskustannusten koko ajan kasvaessa ja inflaation jatkaessa nousuaan hankkeiden tuottavuudesta tulee entistä tärkeämpää. Esimerkiksi VTT:n selvityksen mukaan laadukkaalla dokumentoinnilla rakennushankkeiden marginaalia on mahdollista nostaa merkittävästi.

Hankkeissa on tiettyjä osa-alueita, joista tulee helposti miinuseuroja. Kun kaikki osapuolet käyttävät digitaalista sovellusta työmaan asioiden dokumentointiin, vältytään inhimillisiltä virheiltä ja niiden aiheuttamilta lisäkustannuksilta.

Kotoprohon kerättyä tietoa voidaan rakennusvaiheen jälkeen hyödyntää monessa vaiheessa rakennuksen elinkaarta. Laadukas dokumentointi helpottaa niin huolto- kuin korjausfirmojenkin työtä, kun tarvittavat tiedot löytyvät sovelluksesta, eikä kunnostushankkeissa tarvitsen turhaa availla rakenteita.

Helppokäyttöisen Kotopron avulla rakennustyömaalta kerätty tieto palvelee koko organisaatiota ja tarvittaessa sitä voidaan jalostaa ja viedä rajapintojen kautta erilaisiin järjestelmiin hyödynnettäväksi.

Työmaiden turaaminen – ongelma jota edes hyvä suunnittelu tai ERP:t eivät ole pystyneet ratkaisemaan. Mutta nyt siihen on helppo ratkaisu.

Tämä blogikirjoitus kertoo siitä, minkälaisen “ahaa” -elämyksen koin päästessäni tutustumaan Kotopron dokumentointisovellukseen. Taustoitan ensin tätä kirjoitusta hieman kertomalla lyhyesti tähänastisesta taipaleestani rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistojen...

Lue lisää

LVIS-urakoitsija Spigot Oy ”Yksi kuva voi olla kymppitonnin arvoinen”

Vuonna 2009 perustettu Spigot Oy tarjoaa talotekniikkaratkaisut suunnittelusta asennukseen. Urakat toteutetaan kiinteällä hinnalla avaimet-käteen periaatteella valmiiksi asennettuna. Mitä on moderni dokumentointi? Spigot on dokumentoinut kohteensa...

Lue lisää

Asiakkaamme säästi kolme viikkoa työaikaa loppudokumentaation keräämisessä.

Moderni dokumentointi ja ennakoiva materiaalin kerääminen voi säästää viikkoja työaikaa. Hankkeen lopun stressaavaan luovutusmateriaalin keräämisen urakoitsijoilta voi välttää tekemällä asiat toisin.

Lue lisää