Dokumentointi on Kotoprolla nopeaa – asenteiden muuttaminen hitaampaa

Pelkkä loppusiivous ei riitä, tarvitaan rakentamisen aikaista puhtauden ja pölyn hallintaa Rakentamisen aikaisella puhtauden ja pölyn hallinnalla on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön niin rakentajille kuin myös valmiin rakennuksen käyttäjille, selviää Puhtaustiedon järjestämässä Puhtauden, pölyn ja kosteuden hallinta työmaalla -seminaarissa. Pelkkä loppusiivous ei takaa terveellistä ja turvallista ympäristöä. Myös kosteudenhallinnalla ja sen systemaattisella suunnittelulla […]

Pelkkä loppusiivous ei riitä, tarvitaan rakentamisen aikaista puhtauden ja pölyn hallintaa

Rakentamisen aikaisella puhtauden ja pölyn hallinnalla on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön niin rakentajille kuin myös valmiin rakennuksen käyttäjille, selviää Puhtaustiedon järjestämässä Puhtauden, pölyn ja kosteuden hallinta työmaalla -seminaarissa. Pelkkä loppusiivous ei takaa terveellistä ja turvallista ympäristöä. Myös kosteudenhallinnalla ja sen systemaattisella suunnittelulla on valtava merkitys hyvään lopputulokseen.

Puhujien mukaan nykytilanne on kuitenkin se, että monissa rakennusurakoissa tiedonkulku eri urakoitsijoiden välillä on vielä puutteellista eikä puhtaudenhallinta- tai kosteudenhallintasuunnitelmia välttämättä rakentamisen suunnitteluvaiheessa huomioida.

Siivouspalveluyritys LTQ:n toimitusjohtaja Liisa Laakkonen kertoo puheenvuorossaan, kuinka iso merkitys rakentamisen aikaisella suunnitelmallisella puhtauden ja pölyn hallinnalla on terveeseen sisäilmaan. LTQ on ollut hoitamassa puhtauden ja pölyn hallintaa monissa rakennushankkeissa, joissa on noudatettava tarkasti puhtausluokka P1 tasoa. Näitä ovat monet julkiset rakennukset, kuten Uusi lastensairaala. ”On selvää, että jos ilmastointiputkiin kertyy rakentamisen aikana pölyä, sitä voi vielä vuodenkin jälkeen valmistumisesta puhallella sisäilmaan, mikä taas vaikuttaa sisäilman laatuun ja sairastettavuuteen.” kertoo Laakkonen. Mikäli rakentamisen aikaisesta systemaattisesta ja asiantuntevasta puhtauden ja pölyn hallinnasta nipistetään, on valitettavaa ja selvää, ettei pelkkä loppusiivous tuo toivottua lopputulosta.

 

Systemaattisella puhtauden, pölyn ja kosteuden hallinnalla voidaan helpottaa aikataulussa pysymistä

Ammattimaisella puhtaudenhallinnalla voidaan ehkäistä myös kosteusvaurioita. ”Jos kuivuvan betonin päällä on iso määrä rakennustavaraa ja jätettä, betonin kuivuminen arvatenkin hidastuu. Taas jos aikatauluista halutaan pitää kiinni ja työmaalla on kiire, saattaa harmittavan usein käydä niin, että keritään pinnoittamaan märän betonin päälle vanhojen aikataulujen mukaisesti ennen kosteusmittausten tekemistä, oli syy betonin kosteuteen sitten mikä tahansa.” kertoo omassa puheenvuorossaan Vertian toimitusjohtaja Topi Jokinen. Laakkonenkin mainitsi puheenvuorossaan, että nimenomaan systemaallisella puhtauden, pölyn ja kosteuden hallinnalla voidaan helpottaa aikataulussa pysymistä.

Jokinen mainitsee puheenvuorossaan useasti, että reaaliaikainen tiedon jakaminen ja kerääminen eri urakoitsijoiden välillä helpottaisi työn sujumista niin aikataulullisesti kuin myös taloudellisesti ja helpottaisi jokaisen urakoitsijan työtä. Jokinen kuitenkin mainitsee, että tiedonkulku on harmillisen usein puutteellista rakennustyömailla vielä nykypäivänä. Jokinen jatkaa, että olisi tärkeää, että eri urakoitsijat dokumentoisivat rakentamisen eri vaiheet reaaliajassa, jolloin oman urakan aikataulutuksen suunnittelu helpottuisi eikä ikäviä virheitä rakentamisen aikana pääsisi syntymään tai turhia korjaustöitä tarvitsisi tehdä.

 

Ratkaisu on rakentamisen aikainen, reaaliaikainen dokumentointi

Kotopro ratkaisee edellä mainitut ongelmat monipuolisten dokumentointiominaisuuksiensa ansiosta, kerroin puheenvuorossani seminaarissa. Kotopro on kehitetty alunperin rakentamisen dokumentointiin. Kotoprosta löytyy valmis projektipankki rakennusprojekteille. Jokaisella urakoitsijalla on oma kansio, jonne he voivat dokumentoida tehdyn työn reaaliajassa. Näin tiedonkulku paranee eri urakoitsijoiden välillä myös suunnitelmien muutoksissa ja oman työn aikataulutus helpottuu. Tämän lisäksi virheet sekä kaksinkertaisesti tehdyt työt puutteellisen tiedonkulun vuoksi vähenevät. Puhtaudenhallintasuunnitelmat sekä kosteudenhallintasuunnitelmat pitäisi ehdottomasti kiteyttää rakentamisen projektipankkiin ja niiden huomioon ottaminen jo rakentamisen suunnitteluvaiheeseen pitäisi olla automaatio. Keskustelua syntyikin aiheesta, että kosteudenhallintasuunnitelmalle ja puhtaudenhallintasuunnitelmalle pitäisi antaa yhtä paljon painoarvoa kuin muillekin.

Keskusteltuani seminaarissa aiheesta Merannin toimitusjohtaja Antti Pietilän kanssa totesimme, että tähän samaan rakentamisen projektipankkiin pitäisi liittää ehdottomasti myös kosteudenhallinta- ja puhtaudenhallintasuunnitelmat ja niiden dokumentointi. Nyt kun esimerkiksi kosteusmittaukset olisi dokumentoitu eri urakoitsijoiden väliseen yhteiseen projektipankkiin reaaliajassa, voitaisiin Kotoprosta tarkastaa esimerkiksi se, milloin pinnoitus voidaan laittaa betonin päälle. Myöhemmin, jos rakennuksessa ilmenee kosteusvaurioita, on Kotoprosta helppo tarkastaa kuvalliset dokumentoidut raportit puhtauden ja pölyn hallinnasta sekä kosteusmittaukset.

Puhtaudenhallinta- ja kosteudenhallintasuunnitelmille pitää ehdottomasti antaa enemmän painoarvoa jokaisessa rakennusprojektissa ja töiden dokumentointi reaaliajassa pitää olla automaatio samoin kuten muillakin aloilla rakentamisen aikana. Hyvällä rakentamisenaikaisella ja reaaliaikaisella dokumentoinnilla hallitaan aikatauluja, tiedonkulku paranee ja voidaan säästyä mittavilta vahingoilta. Tämän lisäksi hyvillä työkaluilla dokumentointi on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta, verrattuna vaurioiden korjaamiseen tai puhumattamaan liian monen ihmisen sairastumisesta.

Lue lisää Kotopron mahdollisuuksista puhtausalalle.

 

Thelma Suomala
Kotopro Oy
myyntipäällikkö
puhtaus ja kiinteistö, sosiaali ja terveydenhuolto

Villistä lännestä standardiin

Rakennusala on mystinen ala. Ennen 2020-lukua alalla ei ollut työn dokumentoinnin standardia. Business Finlandin Asumisen Tulevaisuus -hankkeessa sellainen kuitenkin onnistuttiin muodostamaan. Standardissa jokainen työvaihe dokumentoidaan...

Lue lisää

Kaiken takana on täydellinen tsekkilista

Rakennus- ja kiinteistöalalla dokumentointi voi olla kuin lentokoneen tarkistuslista. Kotopro toimii kuin silmäparina, joka tähystää työvaiheet systemaattisesti.

Lue lisää

Rakkaus rakentamiseen saattaa johtaa virheisiin – dokumentoinnilla työmaan suunnittelu ja johtaminen paranee

Rakennusvirheisiin liittyvistä haasteista uutisoidaan mediassa lähes päivittäin. Virheet aiheuttavat esimerkiksi vuotoja ja hometta asuntoihin. Moni virhe voitaisiin ehkäistä ajantasaisella dokumentoinnilla.

Lue lisää