Digitalisointi on nostanut työssäoppimisen ja taitojen todentamisen ihan uudelle tasolle

Ammattikoulutus on aina perustunut käden taitoihin ja käytännön harjoitteluun. Harjoitus tekee mestarin, sanotaan. Työn tekeminen onkin kiistatta tehokkain ja käytännönläheisin tapa kehittää osaamista, jota suunnitelmallinen ohjaus vielä tehostaa. Opetuksessa on siirrytty yhä enemmän käytännön harjoittelemiseen työpaikoilla ja oppituntien merkitys on vähenemässä. Näyttöjen rooli on ollut suuri todennettaessa opiskelijan osaamista. Aikaisemmin arviointi tehtiin ammatillisessa peruskoulutuksessa ammattiosaamisen […]

Ammattikoulutus on aina perustunut käden taitoihin ja käytännön harjoitteluun. Harjoitus tekee mestarin, sanotaan. Työn tekeminen onkin kiistatta tehokkain ja käytännönläheisin tapa kehittää osaamista, jota suunnitelmallinen ohjaus vielä tehostaa. Opetuksessa on siirrytty yhä enemmän käytännön harjoittelemiseen työpaikoilla ja oppituntien merkitys on vähenemässä. Näyttöjen rooli on ollut suuri todennettaessa opiskelijan osaamista. Aikaisemmin arviointi tehtiin ammatillisessa peruskoulutuksessa ammattiosaamisen näytöissä yhdessä opettajan, oppilaan ja työpaikkaohjaajan kanssa ja näyttötodistuksen allekirjoitti oppilaitoksen toimielimen puheenjohtaja.

Ammatillisessa täydennyskoulutuksessa oli kyse näyttötutkinnoista, joissa osaamisen arviointi tehtiin tutkintotilaisuuksissa (nyt näytöt) ja arvioitiin kolmikantaisesti (työnantaja, työntekijä ja opettaja). Tämän jälkeen esitys lähetettiin tutkintotoimikunnalle, joka hyväksyi esityksen. Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja myös allekirjoitti koulutuksen järjestäjän toimikunnalle lähettämän tutkintotodistuksen. Arvioinnin dokumentteina käytössä oli paperiset lomakkeet tai täytettävät PDF-tiedostot ja muut tutkinnon järjestäjän käyttämät dokumentit.

Aikuisopiskelijoiden näyttötutkintoa varten tutkinnon suorittaja (nyt opiskelija) tuli näyttämään osaamisensa, ja tutkinnon järjestäjä arvioi tarvittavan koulutuksen ja laati henkilökohtaistamisasiakirjan. Lisäopiskelua ei välttämättä tarvittu, jos taidot olivat jo hyppysissä, ja hänet voitiin ohjata suoraan tutkintotilaisuuteen (nyt näyttö) osoittamaan osaamisensa.

 

Vuoden alussa voimaan tullut ammattikoulutuksen reformi laittoi digitalisointiin vauhtia

15-20 opiskelijaa yhtä opettajaa kohden teki työn ohjaamisesta ja taitojen opettamisesta haasteellista. Opettajan olisi pitänyt käydä neuvomassa ja ohjaamassa opiskelijaa työpaikalla usein, että taidot ja oppiminen olisi kehittynyt suunnitellulla tavalla. Käytännössä tehokas ohjaaminen oli vaikeaa. Yksi opettaja ei ehtinyt millään käymään riittävän usein jokaisen opiskelijan suorituspaikalla.

AEL oli hakenut digitaalista ratkaisua ajantasaiseen ja läpinäkyvään opettajan ja oppilaan vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen. ”Markkinoilla on monenlaisia sovelluksia ja ohjelmia, jotka ratkaisevat hyvin jonkin osa-alueen”, kertoo kehitysvastaava Veijo Kykkänen AEL/ALVARista. ”Kokonaisuuden hallinta on puuttunut,” sanoo Kykkänen.

Uusi AEL:n ja Kotopron yhteistyönä syntynyt ALVAR Mobiili on kehitetty kokonaisratkaisuksi työpaikoilla järjestettävän koulutuksen ja osaamisen hankkimisen sekä taitojen kehittymisen todentamiseen. Työssäoppimisen seurannan lisäksi sovelluksella tehdään myös ammatillisten tutkintoihin liittyvä näyttöjen  suunnittelu, dokumentointi sekä arviointi. Sovellus on helppo käyttää ja se seuraa jokaista opiskelijaa kaikkialle hänen taskussaan. ”ALVAR Mobiilin myötä opettajalla on reaaliaikainen yhteys jokaiseen oppilaaseen. Oppiminen tehostuu, kun opiskelija voi kysyä neuvoa ja opastusta aina kun sitä tarvitaan. Enää ei tarvitse odottaa opettajan käyntiä työpaikalla, joka on saattanut viivästyä jopa päiviä. Ongelmakohdat ratkaistaan heti ja opiskelija pääsee jatkamaan töitään”, luettelee Veijo Kykkänen ALVAR Mobiilin etuja. ”Opiskelijan oppimismotivaatio ei haihdu pitkien odotusaikojen myötä”, hän lisää. Myös työpaikan ohjaaja näkee reaaliaikaisesti mitä opiskelija tekee ja voi kommentoida ja antaa neuvoja. Kaikki tallentuvat ALVAR Mobiiliin ja tietoihin voidaan palata myöhemmin.

 

Opiskelijan portfolio syntyy kuin itsestään

Opiskelija dokumentoi jatkuvasti työtään ja osaamistaan tekstein, videoin ja kuvin. Hän voi myös sanella asiat teksteiksi. Dokumentaatiosta kasvaa ajan mittaan opiskelijalle portfolio ja CV. Se voidaan tallentaa PDF-tiedostoksi ja tulostaa tarvittaessa paperille. Portfolio on iso apu työnhaussa, kun nuori voi osoittaa kuvin ja videoin mitä hän osaa. Nyt ALVAR Mobiilin myötä kaikki dokumentit ovat yhdessä paikassa ja kaikkien osapuolten saatavilla.

Kun tavoiteltu osaamistaso on saavutettu ja näyttö todettu, siitä annetaan arvosana ja osapuolet allekirjoittavat digitaalisesti suorituksen hyväksymisen.

 

ALVAR Mobiilin takana on innostunut kehitystiimi

ALVAR on ammattitutkintoaineistojen laadunvarmistuksesta vastaava yksikkö. Se kehittää ALVAR Mobiilia  yhdessä Kotopron kanssa sekä ALVARin ammattialakohtaisten koordinaattoreiden ja asiantuntijoiden kanssa. ALVARin koulutussihteerit tekevät eri ammattialoille räätälöityjä lomakepohjia tarvittaessa. Veijo Kykkänen on ollut alusta asti mukana ja keskeisessä roolissa otettaessa ALVAR Mobiilia käyttöön. Hän johtaa myös sovelluksen kehitystä ja räätälöintiä eri opiskelualoille. Sovellus sopii kaikille ammattialoille tekniikasta terveydenhoitoon.

 

Kuuntele Veijo Kykkäsen näkemyksiä:

Opiskelijan blogi

Olen Elias Setälä kolmannen vuoden merkonomiopiskelija ja työskentelen Kotoprolla työharjoittelussa. Lähden kirjoittamaan nykypäivän helppoudesta, jota kaikki eivät vielä näe hyötynä. Kommunikointi koulun kanssa Aikaisemmissa työharjoittelupaikassa...

Lue lisää

ALVAR Mobiili on uusi digitaalinen alusta osaamisen arviointiin tutkintokoulutuksessa

ALVAR Mobiilin käyttöä kännykällä testaamassa vasemmalta Veijo Kykkänen, Kari Kaihonen ja Kari Juntunen AEL:stä sekä Samuli Suomala ja Keijo Vähämaa Kotoprolta. Kohta vuoden voimassa olleen...

Lue lisää

Kotopro käyttöön uudenlaisessa oppimismetodissa

Scotu on täysin uusi ja erilainen työvoiman vuokraukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys Uudellamaalla, joka yhdistää ammatillisen koulutuksen nuoret tekijät rakennusalan yrityksiin ja työmaille. Keskeisimpänä tavoitteena...

Lue lisää