ALVAR Mobiili on uusi digitaalinen alusta osaamisen arviointiin tutkintokoulutuksessa

ALVAR Mobiilin käyttöä kännykällä testaamassa vasemmalta Veijo Kykkänen, Kari Kaihonen ja Kari Juntunen AEL:stä sekä Samuli Suomala ja Keijo Vähämaa Kotoprolta. Kohta vuoden voimassa olleen reformin myötä oppiminen on siirtymässä yhä enemmän työpaikoille. ”Työ tekijäänsä opettaa” pitää paikkansa myös ammatillisessa koulutuksessa. Työn tekeminen on kiistatta tehokkain ja käytännönläheisin tapa hankkia ja kehittää osaamista, jota voidaan […]

ALVAR Mobiilin käyttöä kännykällä testaamassa vasemmalta Veijo Kykkänen, Kari Kaihonen ja Kari Juntunen AEL:stä sekä Samuli Suomala ja Keijo Vähämaa Kotoprolta.

Kohta vuoden voimassa olleen reformin myötä oppiminen on siirtymässä yhä enemmän työpaikoille. ”Työ tekijäänsä opettaa” pitää paikkansa myös ammatillisessa koulutuksessa.

Työn tekeminen on kiistatta tehokkain ja käytännönläheisin tapa hankkia ja kehittää osaamista, jota voidaan vahvistaa suunnitelmallisella ohjauksella ja yhteistyöllä. Oppimisen seuranta- ja ohjaus on sekä ammatillisen opettajan että nimetyn työpaikkaohjaajan yhteistyötä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen, ohjauksen ja vuorovaikutuksen tueksi on suunniteltu ALVAR Mobiili, joka tehostaa yhteydenpitoa opiskelijan, työpaikan ja opettajan välillä-

 

Kotopro-alusta täydentyy näyttöjen dokumentointi -ominaisuudella

ALVAR Mobiili syntyi, kun teollisuuden kouluttaja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n sisällä toimiva ammattitutkintoaineistojen laadunvarmistuksesta vastaava yksikkö ALVAR sekä Kotopro Oy solmivat yhteistyösopimuksen oppilaitospuolen yhteistyöstä.

Kotopro Oy on suomalainen yritys, joka lanseerasi maailman ensimmäisen kaikilla mobiililaitteilla toimivan dokumentointijärjestelmän vuonna 2011. Tänä päivänä 30 000 käyttäjää on luonut jo 500 000 sähköistä asiakirjaa ja sovellusta käytetään muun muassa kiinteistö- ja rakennusalalla, teknisen konsultoinnin tehtävissä, terveydenhuollossa, teollisuudessa ja opetusalalla.

Lokakuussa 2018 allekirjoitetun sopimuksen myötä Kotopron oppilaitosasiakkuudet siirtyivät ALVARin hallinnoitaviksi ja osaksi näyttö- ja arviointiaineistopalvelua. Samalla jo useita vuosia Kotopron käytössä ollut dokumentointijärjestelmä monipuolistui oleellisesti, sillä siihen lisättiin työssäoppimisen seurannan rinnalle ammatillisten tutkintojen näyttöjen suunnittelu, dokumentointi- ja arviointimahdollisuus. Alustan nimeksi tuli ALVAR Mobiili.

 

ALVAR Mobiili on kaikkein osapuolien apuna

ALVAR Mobiilin avulla opettajan tai kouluttajan ja työpaikkaohjaajan on helppoa seurata ja antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Myös opiskelijalle järjestelmän käyttö tuo helpotusta, sillä sen avulla oppimispäiväkirjat ja näytöt saa koostettua helposti.

– Opiskelija kirjaa työpaikalla järjestettävään koulutukseen ja osaamisen hankkimiseen liittyvät asiat kännykällä reaaliaikaisesti ja voi tarvittaessa tarkentaa myöhemmin mobiilisti tai tietokoneella kirjaamiaan asioita, kertoo ALVAR Mobiilin toiminnasta ALVARin kehitysvastaava Veijo Kykkänen.

Kykkänen on ollut keskeisessä roolissa yhteistyösopimuksen syntymisessä. Hänen vastuulleen kuuluu ALVARin näyttö- ja arviointiaineistojen sekä jatkossa myös ALVAR Mobiilin kehittäminen yhteistyössä Kotopron sekä ALVARin ammattialakohtaisten koordinaattoreiden ja asiantuntijoiden kanssa.

– Opiskelija voi liittää kuvia ja videoida opintoihin liittyviin dokumentteihin.  Kaikki sekä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa että näytössä tarvittavat tai sen aikana syntyvät piirustukset, ohjeet, raportit tai dokumentit voi tallentaa ALVAR Mobiiliin. Tämä tekee alustasta näytön suunnittelun, osaamisen osoittamisen ja arvioinnin sydämen, selventää Kykkänen ALVAR Mobiilin toimintaa.

Kaikki ALVAR Mobiiliin syötetyt tapahtumat kirjautuvat opiskelijakohtaiseen asiakirjaan ja siten materiaalista syntyy sähköinen näyttöaineisto.

Katso videolta miten ALVAR Mobiililla dokumentoidaan.

Katso videolta miten ALVAR Mobiililla arvioidaan.

 

AEL on vahva tekijä näyttöjen järjestäjänä

Kotopro-yhteistyön myötä AEL vahvistaa näyttötutkintojen auditoijan roolia.

– Työelämälähtöisyys on meillä aina ollut vahvuus. ALVAR Mobiili lisää läheisyyttä työelämän kanssa entisestään auttaen kouluttajien lisäksi myös työpaikkaohjaajia sekä opiskelijaa, sanoo AEL:n toimitusjohtaja Kari Juntunen.

– Olemme virittämässä organisaatiotamme ammatillisten tutkintojen uudistamisen ja sitä tukevan rahoitusmuutoksen johdosta. AEL:lle on tärkeää, että opiskelija saavuttaa tavoitteensa sujuvasti ja työelämän arvostamalla tutkinnolla. Olemme virityksessä jo hyvin pitkällä ja ALVAR Mobiili tukee tavoitteitamme vielä lisää, sanoo Kari Juntunen.

 

ALVAR Mobiilista tärkein työväline näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviontiin

Kotopron toimitusjohtaja Samuli Suomala kiteyttää sopimuksen taustoja sillä, että Kotoprolla ja AEL:llä on yhteinen tavoite saada ALVAR Mobiili tulevaisuudessa tärkeimmäksi työvälineeksi näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviointiin.

– Tavoite on kunnianhimoinen, mutta uskomme tähän niin paljon, että olemme halunneet määritellä yhteistyön näin, Suomala toteaa.

AEL:n toimitusjohtaja Kari Juntunen ja Kotopron toimitusjohtaja Samuli Suomala.

 

Alustan käyttö oppilaitoksissa laajentuu nyt myös näyttöihin

Kotopro-alustan ideologia kerätä lattiatason tietoa erilaisiin yritysmaailman tarkoituksiin maailman helpoimmalla tavalla on laajentunut oppilaitoskäyttöön jo ennen AEL-yhteistyötä. Kotopron rakennusliiketoiminnan johtaja Keijo Vähämaa on ammattikoulun opettajana toimiessaan hyödyntänyt Kotoprota opiskelijoiden opintojen seurannassa ja siksi hänellä on asiasta käytännön kenttäkokemusta.

– Opettajan tehtävä on arvioida nimenomaan opiskelijan osaamista, ei niinkään läsnäoloa, sanoo Vähämaa.

Osaamisen arviointia ei tehdä luokassa, vaan se tapahtuu arvioimalla opiskelijan antamat näytöt. Osaamisen hankkimisen aikana eli luokassa ja työpaikalla, on kyse osaamisen kehittymisen seurannasta ja opiskelijan osaamisen kehittymisestä annettavasta palautteesta.

– Kotopron avulla pystyin seuraamaan opiskelijan tekemiä merkintöjä reaaliaikaisesti myös tämän ollessa työpaikalla, Vähämaa kertoo.

Alusta on loistava apu opettajalle, sillä harvan resurssit riittävät opiskelijoiden työpaikoilla vierailua niin usein, että osaamisesta ja oppimisesta saisi riittävän käsityksen.

– Käyttäessäni Kotoprota siinä ei vielä ollut näytön järjestämisen ja osaamisen arvioinnin mahdollisuutta, joten jouduin käyttämään rinnalla Wilmaa. Sen sijaan ALVAR Mobiili, johon on nyt yhdistetty tämä näytön järjestämisen ja osaamisen arvioinnin ominaisuus, on täydellinen työkalu opettajalle, Vähämaa hehkuttaa.

AEL:n yrityspalvelujen johtaja Kari Kaihosen mukaan Alvar Mobiili on alustana erityisen hyvä siksi, ettei siihen ole yritetty tunkea liikaa ominaisuuksia. Tällöin käyttö on helppoa ja fokus pysyy siinä missä pitääkin – arvioidun osaamisen dokumentoinnissa ja sen helppoudessa.

 

ALVAR Mobiili auttaa dokumentoinnissa A:sta Ö:hön

Markkinoilla on olemassa paljon oppimisympäristöjä, jotka kilpailevat ALVAR Mobiilin kanssa samalla kentällä. ALVAR Mobiilin ainutlaatuisuus ja etu on alustan perusajatus: yhdistää opiskelija, opettaja, työpaikkaohjaaja ja muut osaamisen kehittymisen seurantaan, osoittamiseen ja arviointiin osallistuvat henkilöt helposti samaan paikkaan. ALVAR Mobiiliin on helppo lisätä oppilaitoksen ulkopuolisia, opiskelun kannalta tärkeitä henkilöitä esimerkiksi arvioimaan osaamista näytössä antamaan palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä koulutuksen aikana.

Yhtenä detaljina ALVAR Mobiilin etu muihin alalla toimijoihin nähden on se, että se mahdollistaa näytöillä osoitetun ja arvioidun osaamisen dokumentoinnin ja tarvittaessa varmennettuna sähköisellä allekirjoituksella.

 

Lisätietoja ALVAR Mobiilista

Veijo Kykkänen, kehitysvastaava, ALVAR näyttötutkintoaineistojen tuottaminen, veijo.kykkanen@alvar.fi, 050 495 1052

Keijo Vähämaa, rakennusliiketoiminnan johtaja, Kotopro Oy, keijo.vahamaa@kotopro.fi, 0400 188 671

 

Kokeile Kotoprota

Kokeile Kotoprota ilmaiseksi 14 päivää. Tilaa kokeilu tästä.

Opiskelijan blogi

Olen Elias Setälä kolmannen vuoden merkonomiopiskelija ja työskentelen Kotoprolla työharjoittelussa. Lähden kirjoittamaan nykypäivän helppoudesta, jota kaikki eivät vielä näe hyötynä. Kommunikointi koulun kanssa Aikaisemmissa työharjoittelupaikassa...

Lue lisää

Digitalisointi on nostanut työssäoppimisen ja taitojen todentamisen ihan uudelle tasolle

Ammattikoulutus on aina perustunut käden taitoihin ja käytännön harjoitteluun. Harjoitus tekee mestarin, sanotaan. Työn tekeminen onkin kiistatta tehokkain ja käytännönläheisin tapa kehittää osaamista, jota suunnitelmallinen...

Lue lisää

Kotopro käyttöön uudenlaisessa oppimismetodissa

Scotu on täysin uusi ja erilainen työvoiman vuokraukseen ja koulutukseen erikoistunut yritys Uudellamaalla, joka yhdistää ammatillisen koulutuksen nuoret tekijät rakennusalan yrityksiin ja työmaille. Keskeisimpänä tavoitteena...

Lue lisää