21.12.2016 Tekes mukana uudenlaisen liiketoiminnan johtamistyökalun kehittämisessä

Rakennusalaa ja rakentamiseen liittyviä laatuongelmia on kritisoitu julkisesti paljon. Huonon rakentamisen syynä ei ole pidetty niinkään rakentamiseen liittyvää osaamista vaan aliurakoitsijaverkoston projektijohtamiseen liittyviä haasteita, usein puhutaan tekemiseen liittyvästä orkestroinnista. Alalla on kehittynyt vuosien saatossa projektidokumentointiin liittyviä käytäntöjä ja tietojärjestelmiä, mutta ne palvelevat prosessijohtamista funktionaalisesti eivätkä ole huomioineet ihmisten johtamista osana systeemistä kokonaisuutta. Kotopro kehittää nyt […]

Rakennusalaa ja rakentamiseen liittyviä laatuongelmia on kritisoitu julkisesti paljon. Huonon rakentamisen syynä ei ole pidetty niinkään rakentamiseen liittyvää osaamista vaan aliurakoitsijaverkoston projektijohtamiseen liittyviä haasteita, usein puhutaan tekemiseen liittyvästä orkestroinnista.

Alalla on kehittynyt vuosien saatossa projektidokumentointiin liittyviä käytäntöjä ja tietojärjestelmiä, mutta ne palvelevat prosessijohtamista funktionaalisesti eivätkä ole huomioineet ihmisten johtamista osana systeemistä kokonaisuutta.

Kotopro kehittää nyt tuetussa hankkeessa kokonaisvaltaista laatujohtamisen palvelukonseptia, joka pohjautuu sosiaalisessa mediassa tuttujen perusperiaatteiden hyödyntämiseen osana liiketoiminnan ja osaamisverkostojen johtamista.

Pohjana palvelukonseptin kehittämiselle käytetään yrityksen jo aiemmin kehittämiä rakennusalan digitalisoituja dokumentointityökaluja, jotka tarvitsevat jatkokehitystä tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi sekä prosessien laadun, että kaikkien verkostossa toimivien ihmisten toimenkuvan, osaamisen ja hyvinvoinnin sekä johtamisen näkökulmista.

Tiedon dokumentointityökaluja ja erilaisia projektihallinnan työkaluja on olemassa, mutta niiden käyttötarkoitusta ei ole konfiguroitu eri toimialojen ja verkostoympäristöjen erityispiirteitä ja tarpeita huomioivalla tavalla. Työkalujen arvonluontiominaisuudet jäävät tällöin epäselviksi ja puutteellisiksi, minkä Kotopron ratkaisu pyrkii uudella tavalla huomioimaan.

Hankkeen kehittäminen pohjautuu yritykselle tuttuun rakennusalaan, mutta konsepti on periaatteiltaan skaalautuva myös muille toimialoille ja verkostoympäristöihin.

”Tässä on potentiaalia kansainvälistymiseen ja toimialariippumattomuutensa takia vain mielikuvitus on rajana” sanoo Tekesin asiantuntija, kauppatieteiden tohtori ja tuotantotalouden insinööri Kari Uusitalo.

Villistä lännestä standardiin

Rakennusala on mystinen ala. Ennen 2020-lukua alalla ei ollut työn dokumentoinnin standardia. Business Finlandin Asumisen Tulevaisuus -hankkeessa sellainen kuitenkin onnistuttiin muodostamaan. Standardissa jokainen työvaihe dokumentoidaan...

Lue lisää

Kaiken takana on täydellinen tsekkilista

Rakennus- ja kiinteistöalalla dokumentointi voi olla kuin lentokoneen tarkistuslista. Kotopro toimii kuin silmäparina, joka tähystää työvaiheet systemaattisesti.

Lue lisää

Rakkaus rakentamiseen saattaa johtaa virheisiin – dokumentoinnilla työmaan suunnittelu ja johtaminen paranee

Rakennusvirheisiin liittyvistä haasteista uutisoidaan mediassa lähes päivittäin. Virheet aiheuttavat esimerkiksi vuotoja ja hometta asuntoihin. Moni virhe voitaisiin ehkäistä ajantasaisella dokumentoinnilla.

Lue lisää