21.12.2016 Tekes mukana uudenlaisen liiketoiminnan johtamistyökalun kehittämisessä

Rakennusalaa ja rakentamiseen liittyviä laatuongelmia on kritisoitu julkisesti paljon. Huonon rakentamisen syynä ei ole pidetty niinkään rakentamiseen liittyvää osaamista vaan aliurakoitsijaverkoston projektijohtamiseen liittyviä haasteita, usein puhutaan tekemiseen liittyvästä orkestroinnista. Alalla on kehittynyt vuosien saatossa projektidokumentointiin liittyviä käytäntöjä ja tietojärjestelmiä, mutta ne palvelevat prosessijohtamista funktionaalisesti eivätkä ole huomioineet ihmisten johtamista osana systeemistä kokonaisuutta. Kotopro kehittää nyt […]

Rakennusalaa ja rakentamiseen liittyviä laatuongelmia on kritisoitu julkisesti paljon. Huonon rakentamisen syynä ei ole pidetty niinkään rakentamiseen liittyvää osaamista vaan aliurakoitsijaverkoston projektijohtamiseen liittyviä haasteita, usein puhutaan tekemiseen liittyvästä orkestroinnista.

Alalla on kehittynyt vuosien saatossa projektidokumentointiin liittyviä käytäntöjä ja tietojärjestelmiä, mutta ne palvelevat prosessijohtamista funktionaalisesti eivätkä ole huomioineet ihmisten johtamista osana systeemistä kokonaisuutta.

Kotopro kehittää nyt tuetussa hankkeessa kokonaisvaltaista laatujohtamisen palvelukonseptia, joka pohjautuu sosiaalisessa mediassa tuttujen perusperiaatteiden hyödyntämiseen osana liiketoiminnan ja osaamisverkostojen johtamista.

Pohjana palvelukonseptin kehittämiselle käytetään yrityksen jo aiemmin kehittämiä rakennusalan digitalisoituja dokumentointityökaluja, jotka tarvitsevat jatkokehitystä tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi sekä prosessien laadun, että kaikkien verkostossa toimivien ihmisten toimenkuvan, osaamisen ja hyvinvoinnin sekä johtamisen näkökulmista.

Tiedon dokumentointityökaluja ja erilaisia projektihallinnan työkaluja on olemassa, mutta niiden käyttötarkoitusta ei ole konfiguroitu eri toimialojen ja verkostoympäristöjen erityispiirteitä ja tarpeita huomioivalla tavalla. Työkalujen arvonluontiominaisuudet jäävät tällöin epäselviksi ja puutteellisiksi, minkä Kotopron ratkaisu pyrkii uudella tavalla huomioimaan.

Hankkeen kehittäminen pohjautuu yritykselle tuttuun rakennusalaan, mutta konsepti on periaatteiltaan skaalautuva myös muille toimialoille ja verkostoympäristöihin.

”Tässä on potentiaalia kansainvälistymiseen ja toimialariippumattomuutensa takia vain mielikuvitus on rajana” sanoo Tekesin asiantuntija, kauppatieteiden tohtori ja tuotantotalouden insinööri Kari Uusitalo.

Helppokäyttöinen Kotopro huolehtii työmaiden laadukkaasta dokumentoinnista – säästää myös aikaa ja lyhentää kaikkien työpäivää

Tänäkin päivänä monella työmaalla aliurakoitsijoiden tekemät työtehtävät jäävät dokumentoimatta, koska heitä ei ole velvoitettu raportoimaan työnsä tuloksista, eikä heillä ole siihen sopivia työkaluja.

Lue lisää

Työmaiden turaaminen – ongelma jota edes hyvä suunnittelu tai ERP:t eivät ole pystyneet ratkaisemaan. Mutta nyt siihen on helppo ratkaisu.

Tämä blogikirjoitus kertoo siitä, minkälaisen “ahaa” -elämyksen koin päästessäni tutustumaan Kotopron dokumentointisovellukseen. Taustoitan ensin tätä kirjoitusta hieman kertomalla lyhyesti tähänastisesta taipaleestani rakennus- ja kiinteistöalan ohjelmistojen...

Lue lisää

LVIS-urakoitsija Spigot Oy ”Yksi kuva voi olla kymppitonnin arvoinen”

Vuonna 2009 perustettu Spigot Oy tarjoaa talotekniikkaratkaisut suunnittelusta asennukseen. Urakat toteutetaan kiinteällä hinnalla avaimet-käteen periaatteella valmiiksi asennettuna. Mitä on moderni dokumentointi? Spigot on dokumentoinut kohteensa...

Lue lisää