21.12.2016 Tekes mukana uudenlaisen liiketoiminnan johtamistyökalun kehittämisessä

Rakennusalaa ja rakentamiseen liittyviä laatuongelmia on kritisoitu julkisesti paljon. Huonon rakentamisen syynä ei ole pidetty niinkään rakentamiseen liittyvää osaamista vaan aliurakoitsijaverkoston projektijohtamiseen liittyviä haasteita, usein puhutaan tekemiseen liittyvästä orkestroinnista. Alalla on kehittynyt vuosien saatossa projektidokumentointiin liittyviä käytäntöjä ja tietojärjestelmiä, mutta ne palvelevat prosessijohtamista funktionaalisesti eivätkä ole huomioineet ihmisten johtamista osana systeemistä kokonaisuutta. Kotopro kehittää nyt […]

Rakennusalaa ja rakentamiseen liittyviä laatuongelmia on kritisoitu julkisesti paljon. Huonon rakentamisen syynä ei ole pidetty niinkään rakentamiseen liittyvää osaamista vaan aliurakoitsijaverkoston projektijohtamiseen liittyviä haasteita, usein puhutaan tekemiseen liittyvästä orkestroinnista.

Alalla on kehittynyt vuosien saatossa projektidokumentointiin liittyviä käytäntöjä ja tietojärjestelmiä, mutta ne palvelevat prosessijohtamista funktionaalisesti eivätkä ole huomioineet ihmisten johtamista osana systeemistä kokonaisuutta.

Kotopro kehittää nyt tuetussa hankkeessa kokonaisvaltaista laatujohtamisen palvelukonseptia, joka pohjautuu sosiaalisessa mediassa tuttujen perusperiaatteiden hyödyntämiseen osana liiketoiminnan ja osaamisverkostojen johtamista.

Pohjana palvelukonseptin kehittämiselle käytetään yrityksen jo aiemmin kehittämiä rakennusalan digitalisoituja dokumentointityökaluja, jotka tarvitsevat jatkokehitystä tiedon hyödyntämisen kehittämiseksi sekä prosessien laadun, että kaikkien verkostossa toimivien ihmisten toimenkuvan, osaamisen ja hyvinvoinnin sekä johtamisen näkökulmista.

Tiedon dokumentointityökaluja ja erilaisia projektihallinnan työkaluja on olemassa, mutta niiden käyttötarkoitusta ei ole konfiguroitu eri toimialojen ja verkostoympäristöjen erityispiirteitä ja tarpeita huomioivalla tavalla. Työkalujen arvonluontiominaisuudet jäävät tällöin epäselviksi ja puutteellisiksi, minkä Kotopron ratkaisu pyrkii uudella tavalla huomioimaan.

Hankkeen kehittäminen pohjautuu yritykselle tuttuun rakennusalaan, mutta konsepti on periaatteiltaan skaalautuva myös muille toimialoille ja verkostoympäristöihin.

”Tässä on potentiaalia kansainvälistymiseen ja toimialariippumattomuutensa takia vain mielikuvitus on rajana” sanoo Tekesin asiantuntija, kauppatieteiden tohtori ja tuotantotalouden insinööri Kari Uusitalo.

Uusi rakentamislaki astuu voimaan 2024 – onko yrityksesi dokumentointi kunnossa?

Tämänhetkisten tietojen mukaan Suomessa astuu voimaan vuonna 2024 uusi rakentamislaki, jonka tavoite on edistää kestävää rakentamista sekä sujuvoittaa sitä monin tavoin esimerkiksi digitalisaation avulla.

Lue lisää
Luovutusaineiston keräääminen Kotoprolla on helppoa

Tallenna kerralla oikeaan paikkaan – Kotoprolla laadukkaan luovutusaineiston kerääminen on helppoa ja nopeaa

Kun luovutusaineistoon kuuluvat asiakirjat ja dokumentit kerätään talteen jo töiden ohessa, on projektia helpompi hallita ja työaikaa säästyy.

Lue lisää

Helppokäyttöinen Kotopro huolehtii työmaiden laadukkaasta dokumentoinnista – säästää myös aikaa ja lyhentää kaikkien työpäivää

Tänäkin päivänä monella työmaalla aliurakoitsijoiden tekemät työtehtävät jäävät dokumentoimatta, koska heitä ei ole velvoitettu raportoimaan työnsä tuloksista, eikä heillä ole siihen sopivia työkaluja.

Lue lisää