Moniammatillisuuden hyödyntäminen parhaan tuloksen saavuttamiseksi

Moniammatillinen yhteistyö on tärkeää sosiaali- ja terveysalalla. Aiheesta on puhuttu paljon. Toisaalta moniammatillisuutta on mahdollista hyödyntää monessa muussakin tavoitteellisessa toiminnassa esimerkiksi urheilussa. Moniammatillisessa yhteistyössä asiantuntijat jakavat osaamistaan työryhmän kesken. Päällekkäiset työt vähenevät, mutta kehitys vaatii tiedonkulun paranemisen ja muutoksen hyväksymisen. Jäsenten välisen kommunikaation tulee pohjautua luottamukselliseen sekä kunnioittavaan keskusteluun. Toisten tehtäviin on tärkeää tutustua, jotta muiden jäsenten ammatillinen osaaminen tunnistetaan.

 

Onko asiakaskeskeisyyden taustalla moniammatillinen yhteistyö?

 

On! Moniammatillisessa yhteistyössä tiimin jäsenillä on erilainen koulutustausta. Informaation jakaminen sekä tehtävien koordinointi ovat keskeisissä rooleissa, jotta yhteistyö onnistuu. Moniammatillisessa työryhmässä on tarkoituksena työskennellä vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Näin rakennetaan yhdessä ratkaisuja ja suunnitelmia, joiden avuilla yhteiset tavoitteet toteutetaan. Yksittäisen ammattiryhmän edustuksella ei ole mahdollista ratkaista kaikkia esimerkiksi urheilijan arkeen liittyviä ongelmia.

 

Millaisia haasteita moniammatillinen työryhmä tuo mukanaan?

 

Asiantuntija ei aina tunnista omia vahvuuksiaan tai heikkouksiaan. Yhden ammattikunnan näkemys ei riitä kokonaisvaltaiseen asiakaslähtöisyyteen, joten asiantuntijoiden on selkeytettävä vastuualueensa ja pyrittävä viestimään tehokkaasti. Puutteellinen viestintä tai vuorovaikutus heikentävät tavoitteiden toteutumisen mahdollisuuksia. Tietojen ja taitojen tulee myös aidosti täydentää toisiaan, sillä pelkkä rinnakkainen tekeminen ei riitä.

Toisaalta äkilliset muutokset työelämässä voivat tuoda haasteita. Tiedonkulku niistä eri osapuolten ja ammattilaisten välillä ei aina toteudu. Muutoksiin on suhtauduttava avoimesti ja reagoitava nopeasti. Toisaalta muutoksiin on myös sitouduttava, jotta hyödyt alkavat näkymään. Johdon sekä resurssien merkitys korostuu muutostilanteissa.

 

Miksi moniammatillisuus on tulevaisuutta?

 

Tehokkuutta pyritään lisäämään, jotta resurssit käytettäisiin mahdollisimman hyvin hyödyksi. Moniammatillisuus lisää työnjakoa ja resurssien oikeanlaista kohdentamista, jolloin päällekkäistä työtä tehdään vähemmän. Palvelut ovat aidosti asiakaslähtöisiä, jolloin asiakas on mukana vaikuttamassa. Siksi suunnitelmiin sitoutuminen on helpompaa. Tiedonkulku toimii ja toisten arvostus kasvaa. Kun sinua arvostetaan niin hyvinvointisi lisääntyy!

Tiedonkulun ja läpinäkyvyyden kautta vastuullinen toiminta lisääntyy. Johdon tehtävien automatisointi säästää aikaa, jolloin johto voi olla tukemassa ryhmää tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kotopro tukee moniammatillista yhteistyötä! Lue lisää juoksija Oskari Möröstä.

 

Thelma Suomala

Myyntipäällikkö, Sosiaali ja terveydenhuolto

thelma.suomala@kotopro.fi

+358 40 706 5795

Jaa tämä artikkeli

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Samankaltaisia uutisia

Lataa esimerkkiraportti

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster

Lataa opas napista

Täytä yhteystietosi ladataksesi esimerkkiraportin.
  • Hidden
    Kotopro käyttää rekisteritietoja markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lisätietoja rekisteristä ja tietojen käytöstä saat tietosuojaselosteestamme: tietosuojaseloste
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.