Kokenut ohjelmistokehittäjä, backend, Vantaalle tai etänä
18.2.2019
Hometaloista historiaa – Kotopro mukana Business Finlandin Asumisen tulevaisuus -hankkeessa
2.4.2019

Kotopro-ohjelman käyttö lisäsi fysioterapiakuntoutujien aktiivisuutta kotiharjoitteiden toteuttamisessa

Fysioterapeutti, erityisopintoja suorittava, Marianne Purola Tampereen ammattikorkeakoulusta teki opinnäytetyönä kehitämistehtävän Tutoris Oy Pirkanmaan Erikoiskuntoutuksessa tutkien Kotopro-sovelluksen toimivuutta kotiharjoitteiden laadinnassa, seurannassa ja omatoimisen harjoittelun tukena fysioterapian aikana.

Fysioterapeutti voi laatia Kotopron mobiilidokumentointisovelluksella asiakkaalle yksilölliset kotiharjoitteet asiakkaan omilla kuvilla ja videoilla sekä voi jakaa harjoituskansion asiakkaan nähtäville sähköisesti. Asiakas voi pitää harjoittelupäiväkirjaa Kotopro-sovelluksessa ja kommunikoida fysioterapeutin kanssa etänä. Tutkittavia oli viisi 23-61 -vuotiasta neurologisen, tuki ja liikuntaelin sekä kipudiagnoosin saanutta kuntoutujaa.

Tutkimuksessa käytettiin haastattelumenetelmää tulosten keräämiseksi. Tutkimustuloksissa ilmeni, että Kotopro-sovellukseen laaditut omatoimiset harjoitteet tukivat erinomaisesti kuntoutujien itsehoitoa. Kotopron helppo muokattavuus auttoi myös progressiivisen harjoittelun toteutuksessa.

Kuntoutujista jokainen koki sovelluksen käytön vaikuttavan myönteisesti harjoitteluun koti- ja vapaa-ajan ympäristössä. Tutkimustulosten mukaan Kotopron käyttö fysioterapiaprosessin tukena lisäsi kuntoutujien aktiivisuutta ja motivaatiota harjoitteiden tekemiseen. Useat tutkimukset osoittavat, että valitettavan usein harjoitteita tehdään kotioloissa ohjeistettua vähemmän, jolla on negatiivisia vaikutuksia kuntoutuksen tuloksellisuuteen.

 

Asiakkaat tekivät harjoitteita säännöllisemmin ja oikealla tavalla

Purolan tutkimuksessa kuntoutujat tiesivät, että fysioterapeutti on voinut lisätä uusia variaatioita harjoiteohjelmaan. Yhteydenpidon mahdollisuus motivoi asiakkaita kirjautumaan ohjelmaan useammin ja tekemään harjoitteita säännöllisimmin. Videot lisäsivät harjoitteiden ymmärrettävyyttä, vaikka kuntoutujat kokivat videoiden lisäksi kuvat yhtä tärkeiksi. Kotopro auttoi kuntoutujia tekemään harjoitteet oikealla tavalla. Esimerkkinä nostettiin esiin videoharjoitteiden osalta oikean hengitysrytmin muistaminen.

Käyttökokemusten perusteella kaikki tutkimukseen osallistuneet kuntoutujat kokivat älylaitteiden käytön mielekkäänä. Kuntoutujien kokemuksen mukaan he voisivat käyttää Kotopron kaltaisia ohjelmia jatkossakin, vaikka aluksi ennakkoluuloja teknisten laitteiden käyttämisessä olikin. Tutkimuksessa ei ollut käytössä harjoittelun aktiivisuutta kuvaavaa mittaria, eikä VAS-kipujanamittaria, jotka nykyisin sisältyvät Kotopro sovelluksen fysioterapiaohjelmistopakettiin.

Mittarit auttavat fysioterapeuttia seuraamaan harjoittelun aktiivisuutta sekä harjoittelun vaikutusta kiputuntemukseen. VAS-kipujanan käyttö päivittäin harjoittelun yhteydessä motivoi varmasti kuntoutujaa tekemään harjoitteita säännöllisemmin, mikä Purolan tutkimuksen mukaan toteutui hyvin Kotopro-sovelluksen avulla.

Lue lisää Kotopron mahdollisuuksista fysioterapia-alalla!

Kotopro tarjoaa toimialariippumattomia mobiilin dokumentoinnin järjestelmiä, jotka toimivat tietokoneilla, tableteilla ja älypuhelimilla. Tavoitteena on kehittää työkaluja, jotka helpottavat ammattilaisten työtä, ovat helppokäyttöisiä ja säästävät sekä asiakkaan että ammattilaisen aikaa. Kotoprolla on noin 33.000 käyttäjää yli 650 asiakasyrityksessä.